Matematisk statistik med tillämpningar

Matematisk statistik med tillämpningar
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor379
Vikt547 gr
Utgiven2020-05-19
SABThi
ISBN 9789144142081
Sannolikhetsteori och statistiska metoder förekommer i de mest skiftande sammanhang och utgör en viktig verktygslåda inom till exempel kvalitetskontroll, telekommunikation, tillförlitlighetsteknik, analys av laboratoriemätningar och marknadsundersökningar. Matematisk statistik med tillämpningar behandlar de klassiska områdena inom sannolikhetsteori samt statistisk teori och metodik med betoning av områden som är relevanta för ingenjörer och naturvetare. En introduktion till stokastiska processer i både diskret som kontinuerlig tid ingår, liksom grundläggande tillförlitlighets- och köteori. Simulering behandlas i samband med praktiska exempel på statistisk modellering. Den statistiska programvaran SPSS används i många beräkningar. Ett stort antal övningsuppgifter med svar eller lösningar ökar bokens användbarhet. Boken avslutas med ett avsnitt med bevis för några viktiga satser och ett om ämnets historia.Matematisk statistik med tillämpningar är avsedd för blivande civilingenjörer och studenter vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Förutom teori inom sannolikhet, statistisk metodik och stokastiska processer innehåller den också många tekniska och naturvetenskapliga tillämpningar, till exempel köteori.