Redovisningens språk

Redovisningens språk
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor360
Vikt524 gr
Utgiven2019-08-02
SABQbcee
ISBN 9789144132969
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Dag Smith är ekonomie doktor och har varit verksam som universitets­lektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.Daniel Brännström är ekonomie doktor och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.Andreas Jansson är docent och universitetslektor vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.Redovisningens språkDenna bok behandlar teori och internationella standarder inom området externredovisning och är avsedd att användas på fördjupningskurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i externredovisning motsvarande en introducerande kurs.I bokens första del ges en teoretisk ram som innefattar användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen. I bokens andra del belyses det internationella regelverket utifrån den teori som presenteras i del I. Med det internationella regelverket avses de standarder som utgetts av IASB (International Accounting Standards Board), och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards).I denna femte upplaga har bokens första del reviderats för att vara i linje med IASB:s nya Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. Bokens andra del har uppdaterats till nu gällande IAS/IFRS samt anpassats till de förändringar som skett i del I.

Femte upplagan