Vetenskaplighet i högre utbildning - Erfarenheter från lärarutbildningen

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vad innebär vetenskaplighet i högre utbildning och hur kan den stärkas? Den här boken tar sin utgångspunkt i en institutions systematiska arbete med dessa frågor, i syfte att diskutera positiva erfarenheter och kritiska moment i ett sådant utvecklingsarbete. Exempel på ämnen som tas upp i boken är forskningsanknuten litteratur, examensarbete, relationen mellan teori och praktik, ämnesprogression, digitalisering, hållbar utveckling och estetiska uttrycksformer.

Vetenskaplighet i högre utbildning diskuterar erfarenheter från lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. De olika projekten som beskrivs har dock generell högskolepedagogisk relevans och boken är därmed lämplig som kurslitteratur i högskolepedagogisk utbildning mer allmänt. Den vänder sig även till forsknings- och utbildningsansvariga vid universitet och högskola.

Den här boken är ett resultat av en satsning på forskningsinriktade utvecklingsprojekt som genomfördes vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2017-2018, Göteborgs universitet.