Longitudinella studier och överlevnadsdata - En introduktion för klinikern

Longitudinella studier och överlevnadsdata - En introduktion för klinikern
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor248
Vikt0
Utgiven2015-08-01
ISBN 9789144109237
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Analys av medicinska data fram till en viss tidpunkt – död eller insjuknande – har blivit allt viktigare, t.ex. vid studier av cancer och hjärt- och kärlsjukdom. Moderna programpaket erbjuder möjlighet till avancerade analyser, men kräver ofta mycket tid att sätta sig in i. Huvudvikten i den statistiska framställningen ligger på logistisk regression, Coxanalys och angränsande områden. Den röda tråden i boken är behovet av att designa en studie med omsorg och ställa de rätta frågorna. Exemplen illustreras ofta med exempel på hur de kan genomföras i något programpaket, främst SPSS.

Syftet med denna introduktion är att erbjuda dels en guide för den kliniskt verksamme läkaren och annan kvalificerad vårdpersonal och dels material till grundkurser inom ämnet, både för läkare och statistiker. Den grundar sig på författarnas långa praktiska erfarenhet av kliniska studier och är skriven för att vara ett stöd inom planering och genomförande av en klinisk studie. För att läsa den behövs bara de allra enklaste begreppen inom statistik som p-värden, chitvåtest och normalfördelning