Polisvetenskap - En introduktion

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I denna antologi introducerar och analyserar några av Nordens främsta polisforskare centrala problemställningar, teman och

diskurser inom studiet av polisiär verksamhet. Här ges en grundlig och omfattande översikt av framför allt den skandinaviska forskning som bedrivs om polisen och om polisiärt arbete.

Bokens inledande del tar sig an forskning om polisens historia, om kontroll och styrning av polisen samt rättsliga aspekter av polisarbetet. Därefter förflyttas fokus till frågor som rör polisens organisation och kultur, samt polisens arbetssätt och metoder. Avslutningsvis skisseras vilka utmaningar framtidens polis står inför.

Polisvetenskap – en introduktion vänder sig till utbildningar där

polisiärt arbete studeras, såsom polisutbildningen, rättsvetenskap och kriminologi. Boken kan även läsas av alla som vill orientera sig i polisvetenskaplig forskning.