Lönebildning i verkligheten : kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft

Lönebildning i verkligheten : kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft
Författare
Förlag Studentlitteratur
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor212
Vikt0
Utgiven2014-09-16
SABOhac
ISBN 9789144103648
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft Hur sätts lönerna i olika branscher och företag? Hur styrande är kollektivavtalen? Vilken effekt har centraliseringsgraden, märket och individgarantierna? Används lönesättning som strategiskt verktyg? Vilka konsekvenser har detta för företagens utvecklingskraft och de anställdas löneutveckling?
I Lönebildning i verkligheten redovisas ny forskning om kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft, ett område där det tidigare saknats empiriska studier. Undersökningen baseras dels på kvalitativa fallstudier av 27 företag i olika storlekar och branscher, dels på en stor kvantitativ studie, baserad på unika data, av företag i privat sektor i Sverige. En viktig slutsats är att det finns en stor utvecklingspotential vad gäller lagstiftning, avtalskonstruktioner och olika aktörers synsätt. Mycket talar för att Sverige, svenska företag och deras anställda skulle tjäna på en modernisering av dagens modell för lönebildning och lönesättning.
Boken vänder sig till alla som arbetar med, eller vill arbeta med, lönesättning och löneförhandlingar – chefer, HR-experter, fackliga representanter och arbetsgivare, men även studenter, lärare och forskare.