Serier och transformer

Serier och transformer
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor269
Vikt388 gr
Utgiven2013-06-13
SABTdb
ISBN 9789144089966
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Serier och transformer presenterar utförligt teorin för allmänna serier, potensserier, MacLaurinserier, Fourierserier, Fouriertransformer, Laplacetransformer och z-transformer samt tillämpningar. Stort utrymme ges åt att exemplifiera och förklara den matematiska formalismen. De matematiska idéerna är rikt illustrerade med figurer och exempel som knyter an till tekniska, främst elektrotekniska, tillämpningar. För att öka förståelsen föregås bevis ofta av konkreta exempel som liknar det generella beviset.

I denna tredje upplaga har boken utökats med ett antal exempel på Fouriertransformer med tillämpningar. Boken riktar sig mot såväl studenter på ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar som matematikstudenter. Läsaren bör ha studerat en högskolekurs i envariabelanalys. Inga ytterligare kunskaper, t.ex. i residykalkyl, behövs.