Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv

Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatEbok (PDF)
SpråkSvenska
Antal sidor267
Vikt0
Utgiven2008-04-11
ISBN 9789144052199
I Öresundsregionen pågår ett av många gränsregionala samarbetsprojekt som ingår i EU:s regionalpolitiska satsningar. I gränslandet mellan processer av regional integration och nationalstatsprinciper pågår här politiska prioriteringar och fördelning av offentliga resurser. I denna bok om visioner och beslutsprocesser i Öresundsregionen ställer sig författarna frågan vad gränsregionala samarbeten innebär i ett demokratiperspektiv. De konstaterar att öresundssamarbetet kännetecknas av svag institutionalisering, vilket gör samarbetets karaktär otydligt och ger en låg grad av politisering. Detta hämmar i sin tur offentliga diskussioner om det gränsregionala samarbetet. Författarna anser att gränsregionala nätverk mellan politiker och högre tjänstemän inte skapar tillräckligt stort utrymme för demokratiskt ansvarsutkrävande, insyn, dialog och deltagande. Öresundsregionen riskerar därför att stagnera i ett elitsamarbete utan aktiva medborgare. Mot denna bakgrund diskuterar författarna i slutet av boken ett antal scenarier kring frågan om det är önskvärt och möjligt att demokratisera det öresundsregionala samarbetet. Boken är lämplig som kursbok vid universitet och högskola för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen med intresse för EU, demokrati och regionala frågor. Den är också skriven för politiker och tjänstemän som arbetar med regionala frågor.