Plats som produkt : kommersialisering och paketering

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Boken handlar om hur platser paketeras och marknadsförs i syfte att attrahera besökare, företag och invånare. Den diskuterar hur platsers utformning allt oftare kan ses som ett resultat av kommersiella transaktioner av en mängd olika slag. Som en aspekt av detta urskiljs ett produktgörande av platser. Denna "platsens kommersialisering" är en ekonomisk process men den har även en rad materiella, etiska, kulturella, ekologiska och sociala aspekter. Platsens kommersialisering förändrar vårt sätt att vara i världen, våra relationer till andra människor och vår relation till naturen. Författarna vill bidra till en förståelse för hur platser skapas och förändras utifrån en kommersiell logik. Boken fokuserar därför på platsens produktion och konsumtion, dvs. hur, var, när, varför och av vem? Genom analyser av bl.a. städer, evenemang, museer och exotiska destinationer visar författarna hur platsens kommersialisering kan härledas till begrepp som intimitet, drömmar, död, sexualitet, makt och kontroll. Plats som produkt vänder sig till universitets- och högskolestudenter inom turism, samhällsplanering och geografi samt till yrkesverksamma inom dessa områden.