Nätverk söker förankring : Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv

Nätverk söker förankring : Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor267
Vikt0
Utgiven2005-08-01
SABObk-bz Öresundsregionen
ISBN 9789144039855
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I Öresundsregionen pågår ett av många gränsregionala samarbetsprojekt som ingår i EU:s regionalpolitiska satsningar. I gränslandet mellan processer av regional integration och nationalstatsprinciper pågår här politiska prioriteringar och fördelning av offentliga resurser.
I denna bok om visioner och beslutsprocesser i Öresundsregionen ställer sig författarna frågan vad gränsregionala samarbeten innebär i ett demokratiperspektiv. De konstaterar att öresundssamarbetet kännetecknas av svag institutionalisering, vilket gör samarbetets karaktär otydligt och ger en låg grad av politisering.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se