Vad har kvalitet med skola att göra?

Vad har kvalitet med skola att göra?
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePsykologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor216
Vikt0
Utgiven2004-05-28
SABEm-c
ISBN 9789144034386
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Kvalitetsbegreppet används allt oftare i skoldebatten, ibland som om dess betydelse vore entydig och solklar för alla. Vad har kvalitet med skolan att göra? belyser skola och kvalitet i olika kontext och undersöker kvalitetsbegreppets sociala konstruktion och relativa innebörd. Boken ger såväl praktiknära som teoretisk belysning av skolans förändrings- och utvecklingsarbete i en tid av avreglering, decentralisering och målstyrning. Kvalitetsbegreppet utgör en sammanhållande länk mellan bokens kapitel, vilka rör sig från skola och förskola till kommunal förvaltning för att slutligen behandla såväl nationell som internationell forskning. Det betyder att läsaren får god inblick i utbildningsområdet via konkreta skolprojekt, kommunala strategier, styrningsfrågor, analyser av kvalitetsbegrepp och utvärdering. Vad har kvalitet med skolan att göra? är också en bok om ett projekt. Den har tillkommit genom samarbete mellan lärare/pedagoger, kommunala tjänstemän och forskare i kommunala skolprojekt. Stimulerade av samarbetet tog författarna steget vidare till samtal om egna texter, något som slutligen lett fram till denna antologi. Boken vänder sig till alla som är yrkesverksamma inom skola och förskola och till dem som har skolfrågor som sitt ansvarsområde, såsom politiker och kommunala tjänstemän. Den kan också med fördel användas inom lärarutbildningen och rektorsutbildningen.