Samtal i äldreomsorgen - Samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers

Samtal i äldreomsorgen - Samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMedicin
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor120
Vikt0
Utgiven2000-06-01
ISBN 9789144021645
- Hur bemöts äldre personer med Alzheimers sjukdom? - Hur förändras förmågan att delta i samtal under demenssjukdomens successiva förlopp? - På vilket sätt påverkar demenssjukdomen de äldres förmåga att berätta? - Använder personalen olika samtalsstilar i mötet med de äldre? I boken beskrivs personalens stilar i bemötandet av de äldre och hur de äldres förmåga att berätta i samtal varierar. Här visas även hur personalen kan underlätta för de äldre att berätta. Boken, som bygger på forskningsresultat från ett projekt om kommunikation vid Alzheimers sjukdom, innehåller även en genomgång av forskning inom området. Samtal i äldreomsorgen bidrar till att öka kunskapen om hur samtal med personer med en demenssjukdom går till, vad denna typ av demenssjukdom innebär i olika vardagliga situationer och hur deltagarna själva finner lösningar på de olika svårigheter som uppstår. Boken vänder sig till de studerande på högskolor och universitet som utbildas för att arbeta inom demensvården eller andra som är intresserade av kommunikation mellan människor. Den är också lämplig som litteratur vid fortbildningskurser inom demensområdet.