Industriell ekonomi - Övningsbok - Övningsbok

Industriell ekonomi - Övningsbok - Övningsbok
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor188
Vikt0
Utgiven1999-04-12
SABHC 300
ISBN 9789144011561
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten i företagen och den omgivning som företagen verkar i. I den grundläggande läroboken, Industriell ekonomi, behandlas olika områden: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering, juridik, företagens marknader och företagens roll i samhället.

Industriell ekonomi – Övningsbok är ett övningsmaterial anpassat till läroboken Industriell ekonomi. Målet med materialet är att de begrepp, metoder och modeller som presenteras i läroboken skall tilllämpas och att inlärningen därmed skall förenklas och fördjupas.

Övningsboken är upplagd på följande sätt: till varje kapitel i läroboken finns instuderingsfrågor och problem där olika frågor behandlas. I problemdelen finns både räkneexempel och diskussionsfrågor. Räkneexemplen är till för att ge stöd åt de mer kalkylerande delarna av materialet och illlustrera hur de modeller och metoder som presenteras kan användas. Diskussionsfrågorna är avsedda att peka på olika centrala moment och frågeställningar i de delar av texten som inte enkelt kan exemplifieras med räkneuppgifter.