Ensam eller stark : Åtta principer för framgångsrika team

<em>Ensam eller stark</em> visar hur organisationer och företag effektivast kan arbeta för att uppnå de gemensamma målen. Nyckeln är samarbete inom grupper och team. Men hur får man alla att dra åt samma håll? Går det att bota själviskhet och egoism hos medarbetare? Här är en handbok för dig som vill förbättra en grupp eller en organisation. Den ger verktyg och ny kunskap om ledarskap och gruppdynamik och ger tips och övningar kring frågor som:Hur skapas en positiv arbetsmiljö?
Vad gör att en grupp kan överleva?
Hur sätter man gemensamma mål?
Hur kan planer snabbare omsättas till handling och hur hålls motivationen uppe i en arbetsgrupp?
Är det möjligt att ”designa bort” själviskhet?

Skribenterna, med Oskar Henrikson som huvudförfattare, är alla experter på psykologi och forskning kring ledarskap. De är leg. psykologer eller psykologkandidater och kommer från konsultnätverket Habitud som hjälper ledare, team och individer att välja ut och öva upp nya vanor. Gänget består av Katarina Blom, Gustav Nilsson, Malin Valsö, Frida Johansson Metso, Tone Nordling, Siri Helle, Kristin Öster och Jennifer Amin.