Om rasism. Och vägen framåt

Om rasism. Och vägen framåt
Författare
Förlag Natur & Kultur Läromedel
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor96
Vikt0
Utgiven2024-07-09
SABOh
ISBN 9789127466692

<em>Om rasism. Och v&auml;gen fram&aring;t</em> ger eleverna kunskap om vad rasism &auml;r, dess historia, olika former av rasism och v&auml;gar fram&aring;t f&ouml;r att motverka rasism. Varje kapitel inleds med en fiktiv ber&auml;ttelse som v&auml;cker intresse. Med hj&auml;lp av ber&auml;ttelserna kan eleverna k&auml;nna igen situationer eller leva sig in i andra m&auml;nniskors upplevelser och k&auml;nslor. Den tydliga strukturen och det sakliga spr&aring;ket hj&auml;lper eleverna att ta sig an sv&aring;ra och komplexa &auml;mnen. F&ouml;r att underl&auml;tta f&ouml;rst&aring;elsen markeras och f&ouml;rklaras centrala begrepp genomg&aring;ende. I slutet av varje kapitel finns uppgifter som st&ouml;ttar l&auml;sf&ouml;rst&aring;elsen, bef&auml;ster kunskaper samt ger eleverna m&ouml;jligheter att reflektera &ouml;ver inneh&aring;llet tillsammans med andra.

Boken best&aring;r av tio kapitel:&nbsp;

<ul> <li>Normer och lagar</li> <li>Rasism</li> <li>Tolerans</li> <li>Antiromsk rasim</li> <li>Antisemitism</li> <li>Antisvart rasism</li> <li>Islamofobi</li> <li>Rasism mot asiater</li> <li>Rasism mot samer</li> <li>V&auml;gen fram&aring;t</li> </ul> <h3>&nbsp;</h3> <h3>N&auml;r ska boken anv&auml;ndas?</h3>

<em>Om rasism. Och v&auml;gen fram&aring;t</em> kan anv&auml;ndas i undervisning om samh&auml;llskunskap, historia, religion, svenska och svenska som andraspr&aring;k. Den kan ocks&aring; anv&auml;ndas som en del av skolans likabehandlingsarbete &ndash; under mentorstid eller under temadagar.

<h3>Digitalt l&auml;rarst&ouml;d</h3>

Till boken finns ett digitalt l&auml;rarst&ouml;d som beskriver hur man kan arbeta med boken inom ett eller flera &auml;mnen. H&auml;r finns ocks&aring; f&ouml;rslag p&aring; &ouml;vningar och aktiviteter f&ouml;r klassrummet.