Om konflikter : Hemma och på jobbet

Om konflikter : Hemma och på jobbet
Författare
Förlag Natur & Kultur Akademisk
GenrePsykologi
FormatKartonnage
SpråkSvenska
Antal sidor252
Vikt555 gr
Utgiven1996-10-10
ISBN 9789127064058
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Trots att konflikter är en ofrånkomlig del av livet utgör de ett försummat kunskapsområde. Om konflikter är den första översikten av vad forskning och erfarenhet har att säga om motsättningar mellan människor, i familje- och arbetslivet. Hur uppkommer konflikter? Hur utvecklas de? När är konflikter destruktiva och när blir de kreativa? Inte minst viktigt: hur hanterar man dem? En del vedertagna uppfattningar i synen på konflikter och hur man ska handskas med dem ifrågasätts.

Perspektivet är både förebyggande och problemlösande. Boken riktar sig till en bred allmänhet, men den är också användbar inom olika slags utbildningar inte minst för chefer och andra sorn måste kunna hantera konflikter mellan människor i sitt dagliga arbete.

Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors är lärare och forskare i tillämpad psykologi vid Göteborgs Universitet, vid institutionen för socialt arbete respektive psykologiska institutionen. Båda har dessutom i många år arbetat med konflikthantering i organisationer och skrivit en rad böcker, var för sig och tillsammans.