Årets läsfrämjare 2024: Eivor Schultz – vill se fler läsande pappor

Årets läsfrämjare i Sverige 2024, Eivor Schultz, uppvaktas av Pascal Engman. Pressbild.

Eivor Schultz har utsetts till Årets läsfrämjare 2024 av Pascal Engmans stiftelse. Bland annat lyfter hon redan för nyblivna föräldrar vikten av att papporna också blir läsande förebilder.

Sedan 2021 har Pascal Engmans stiftelse delat ut Årets läsfrämjare med en prissumma på 25 000 kronor till en person som gjort framstående insatser för att locka unga till läsning. Förra årets mottagare var Sepenta Sarhadi. Stipendiet har blivit en möjlighet för pristagarna att sprida sina idéer och verktyg för läsfrämjande till fler. Eivor Schultz personifierar den kreativitet och det engagemang som stiftelsens kommitté letar efter, skriver man i ett pressmeddelande.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

– Vi är imponerade av Eivors arbete på så många olika sätt, både på bredden och djupet. Hon har hållit på med detta i flera decennier och hela tiden hittat nya, effektiva lösningar för att ta sig an läsfrågorna, och hela tiden verkat just där behoven har funnits. För att göra Sverige till ett läsande land behövs en mängd olika insatser. Det är ovanligt att så många viktiga insatser ryms hos en enda person, säger Pascal Engman, ordförande för stiftelsens stipendiekommitté, i samma pressmeddelande.

Eivor Schultz, har under lång tid gjort betydande insatser för att minska läsklyftorna i samhället och inspirera till läsning över generations-, klass- och kulturgränser. Hennes arbete börjar redan på barnavårdscentralen i läsgrupper med nyblivna föräldrar där hon lyfter vikten av att papporna också blir läsande förebilder. Eivor Schultz inställning är att alla inte behöver bli akademiker, men ingen ska sorteras ut på grund av bristande språkförmåga.

– När jag bjuds in till BVC vill jag komma som hemlig gäst. Annars kommer inte de som jag verkligen vill nå! Jag har mött så många med dåliga erfarenheter av läsande! Osäkerhet och dåligt självförtroende kommer till uttryck. När jag berättar att det är före tre års ålder som grunden till läsförståelse, ordförrådet och läslusten läggs, att det
är just deras röst barnet vill höra, den som är viktigast för att lägga grunden till språket och läsandet, då blir alltid några riktigt rörda, säger Eivor Schultz.

I samband med Bokmässan i höstas presenterade dåvarande Statens medieråd, nu Mediemyndigheten, en studie som visade att Sveriges unga för första gången på många år läser mer. Bland annat minskar andelen barn som inte läser alls.

Kommitténs motivering:
”Årets läsfrämjare river klassmurar, bryter språkbarriärer och bryggar generationsklyftor i sitt arbete, där läsningen står i centrum för visionen om ett mer demokratiskt samhälle. Detta arbete utgår från genomträngande sanningar som är enkla att uttala, men svåra att ta fasta på: Pojkar läser om män läser. Språkförståelsen behöver stärkas redan när barnen är små. För att nå barnen behöver man nå deras föräldrar. De som står utanför språket behöver välkomnas in. Alla behöver inte bli akademiker, men ingen ska sorteras ut på grund av bristande språkförmåga. Läsfrämjande behöver ske både fysiskt och digitalt.

För årets pristagare har dessa principer tagit sig uttryck på många sätt, i regel genom arbetet i ABF Västernorrland. Bland annat i projekt som ‘Läs för mig pappa’, där LO-fackens män blivit läsande förebilder för sina barn, genom läsgrupper redan på Barnavårdscentralen, utdelning av barnböcker på asylboenden, och genom att låta pensionärer läsa högt för barn på förskolor. Med stor glädje delar Pascal Engmans stiftelse därför ut detta stipendium. Årets läsfrämjare 2024 är Eivor Schultz.”

Om Pascal Engmans stiftelse

Stiftelsens vision är att öppna upp läsandet och språket för alla. Ingen ska lämnas efter i utvecklandet av sin egen läsförmåga. Ju mer unga läser, särskilt tidigt i livet, desto bättre. Stiftelsen vill verka för att människor lär sig använda språket som verktyg. Läsandet öppnar upp dörren till både bildning och förändring. Dels i det lilla livet som är den egna personliga vardagen, och i det stora; som redskap för att påverka, inspirera och förändra.

Genom att hylla de som främjar läsning och de som genom läsning skaffar sig nya erfarenheter och perspektiv, vill stiftelsen verka för de ideal som läsningen för med sig, som kreativitet, bildning och individualitet.

Nyfiken på nya boksläpp? Kolla in aktuella nya böcker!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Carina Österholm släpper uppföljare till Identiteten

I den spännande romanen Gropen, en fristående uppföljare till Identiteten, återvänder vi till poliskommissarie Lars Jeppson och hans kollegor vid Göteborgspolisen. De konfronteras med en mörk härva av människohandel och mord,

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.