Klara Rosén debuterar med Svart kol Vita duvor

Mitt skrivande har sitt ursprung i min själs strävan efter ljus och frihet, och i min
kärlek till att skapa världar bortom det som för ögat är synligt. Mitt språk är präglat
av min uppväxt nära skogen och av musiken som alltid varit en stor del av min
vardag. Under många år turnerade jag som artist runtom i världen och jobbade
parallellt som lärare inom skapande verksamheter. Musiken var länge mitt primära
uttrycksmedel, men under en svår sjukdomsperiod, då jag tvingades till stillhet, blev
poesin en väg till läkning och dikterna till min debutbok Svart kol Vita duvor började
formas. Mina texter kommer alltid intuitivt och i ett flöde där känslan alltid
förekommer intellektet. Jag lyssnar i ögonblicken och låter orden undersöka vilka
bilder och historier som vill komma fram ur kroppens gömställen och ur det som
blänker till i viskningarna och ropen runtom oss. Likt sagan har mina dikter en
inbyggd strävan efter upplösning och förvandling vilket låter mig och läsarna läka
och växa.

[Book: ISBN hittades ej]

info@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.