Dags att nominera Årets läsfrämjare 2024

🏆 Årets läsfrämjare delas årligen ut av Pascal Engmans stiftelse sedan 2021 och belönar insatser för att främja läsning och läsförståelse bland Sveriges ungdomar. Mottagaren tilldelas ett stipendium på 25 000 kronor.
– Vi hoppas inte bara uppmärksamma viktiga insatser utan också inspirera fler att engagera sig i läsfrämjande verksamheter. För mottagarna har utmärkelsen ofta lett till nya möjligheter att göra ännu större skillnad, vilket känns roligt, säger nomineringskommitténs ordförande Pascal Engman.
Kommittén består även av Eva Hamilton, tidigare vd för SVT, Silan Diljen, reportagechef för DN, Gunilla Herlitz, tidigare chefredaktör för DN och DI, samt Elisabet Reslegård, grundare av Läsrörelsen.
Har du eller någon du känner gjort en betydande insats för att inspirera ungdomar till att upptäcka läsglädjen? Nominera!
Nomineringar skickas in till nominering@pascalengmansstiftelse.se senast den 2 maj. Beskriv kortfattat den nominerades insatser och hur dessa har bidragit till att främja läsning bland unga. Glöm inte att inkludera kontaktinformation till både dig själv och den nominerade.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.