Madelene Thiger debuterar med Hedda och Vera flyttar

Madelene Thiger. Fotograf: Andreas Gradin

Varje morgon vaknar barn upp i oroliga hem där de inte får uppleva självklarheter som att få kärlek, mat och hjälp med läxorna. Brister i föräldraskapet gör att tusentals barn i Sverige riskerar att fara illa och placeras i familjehem varje år – och det finns ett stort mörkertal. 

Jag hoppas att bilderboken Hedda och Vera flyttar ska komma till nytta för de som har det jobbigt hemma, men också för alla som behöver förstå mer om livets svårigheter i en familj. Därför får man gärna läsa boken tillsammans med sitt barn, eller använda den som diskussionsunderlag i skolan eller på andra arbetsplatser där man arbetar med unga till vardags. 

Någon familjehemsplacering var aldrig aktuell för mig under uppväxten i Västerbottens inland på 80-talet, men det finns annat som gör att jag vurmar särskilt mycket för de utsatta och vill skriva barnböcker som tar upp svåra ämnen på ett lättbegripligt och konstruktivt sätt. 

Vid sidan av skrivandet jobbar jag som kommunikatör på en myndighet, men under större delen av min karriär har jag varit journalist. Erfarenheter som har kommit väl till pass under förarbetet med boken, inte minst genom alla intervjuer med vuxna som i sin barndom varit familjehemsplacerade och andra experter som bidragit med viktig kunskap. 

Drivkraften är att belysa problemet. Om ett enda barn blir hjälpt så är det värt allt arbete!

Hedda och Vera flyttar

Hedda och Vera flyttar

Hedda och Veras föräldrar är nästan  aldrig hemma. Läs mer »

info@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.