Höjda minimiarvoden från 1 januari 2024 för författares framträdanden

Författare på besök vill ha betalt som alla andra för sitt jobb. Från årsskiftet höjs minimirekommendationen. Foto: iStock.

Sveriges Författarförbund och KLYS har beslutat att höja de rekommenderade minimiarvodena för framträdanden vid årsskiftet. Höjningen gäller för framträdanden som bokas efter den 1 januari 2024.

Alla priser ökar och det har blivit dags att justera även arvodena för författares framträdanden. Sveriges Författarförbund och KLYS har kommit överens om nya rekommenderade minimiarvoden som ska träda i kraft vid årsskiftet. För uppdrag som redan bokats eller som bokas före nyår, men som ska genomföras 2024 gäller det arvode som överenskommits vid bokningstillfället.

Det nya minimiarvodet för biblioteksbesök upp till två timmar blir 8 500 kronor (idag 7500 kr). Kortare framträdanden, max 15 minuter, arvoderas med 3 400 kronor (idag 3000 kr). Dessutom tillkommer 25 procents moms om författarens uppdrag gäller annat än enbart uppläsning av egen text.

För författarbesök i skolan blir de nya minimiarvodena: 5 000 kronor för en lektion, 6 000 för två, 7 000 för tre och 8 500 kronor för fyra lektioner eller en storsamling. 25 procents moms tillkommer på skolbesök.

Och det här är rekommenderade minimiarvoden, påpekar organisatitonerna. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete. Däremot ska de helst undvika att gå under minimirekommendationen.

Hur är det då med författarkvällar, festivaler och mässor? Jo, en del följer rekommendationen men långt ifrån alla. Författare vittnar även om att skolor och bibliotek ibland försöker pruta eller rentav kommer med skambud.

”Det är välkommet att man höjer minimirekommendationen. Men när ska författare få betalt för sina framträdanden på Bokmässan?” frågar en författare i ett mejl till Boktugg.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.