Nilo Khanshan Wörner debuterar med Knäckis och det stora plasket

Nilo Khanshan Wörner

Att få känna belåtenhet över sig själv är en känsla jag vill att alla barn ska få uppleva under sin uppväxt. Saknaden av den känslan inför mina utmaningar som barn och tidvis även i vuxen ålder gjorde så att jag ofta använde pennan i min hand för att förstå världen omkring mig. En dag för många år sedan formades ett platt snäckskal, vilket blev starten till min barnbok. 

Jag började sakteligen finna mig själv när jag lät skapandet ta mer plats i mitt liv och när jag bestämde mig för att skola om mig från fysioterapeut till landskapsarkitekt. Jag har precis läst klart mitt andra år och väntar mitt tredje barn i slutet av sommaren. Dagarna har varit utmanande men på ett positivt sätt då jag dag för dag kommit närmare mig själv. 

Att finna glädjen i att vara sig själv kan vara en livslång resa. Därför kan vi inte nog påminna barnen om hur värdefulla de är – precis som de är. Det har varit min drivkraft i skapandet och det känns helt fantastiskt att fler barn nu kommer att få läsa om Knäckis!

Knäckis och det stora plasket

Knäckis och det stora plasket

Det är sommarlovets sista dag. Då brukar alla sniglar samlas vid Plaskis för att se det årliga Snigelplasket. Nästan alla sniglar som Knäckis känner är med och hoppar. Men inte Knäckis ...

Knäckis föddes med ett platt skal. Han känner sig oftast precis som alla andra sniglar, men inte när han ser på Snigelplasket. I år vinner Kudding, precis som förra året. Läs mer »

info@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.