Margaretha Forss debuterar med en bok om strategier, relationer och hur vi förhåller oss till möjligheten att använda dem

Margaretha Forss.

Jag är legitimerad psykoterapeut med en annorlunda bakgrund från näringslivet, både offentlig och privat marknad, i olika branscher som t ex bemanning-, tillverkningsindustri och IT. Jag har varit med och byggt upp verksamhet med tillväxt om flera hundra procent på kort tid men också om att avveckla bolag, som trots flera decennier i sin bransch nått vägs ände. Jag vet hur det är att arbeta med och driva förändring – både på organisatorisk och individuell nivå.

Min unika kompetens vilar verkligen på både mjuka och hårda värden, såsom djup kunskap om hur vi människor fungerar – inte minst under stress, kris men också när vi behöver motiveras och stöttas för att prestera vårt allra bästa – till arbetsrättsliga förhandlingar, digitalisering och ledningssystem. Jag tänker att det också avspeglar sig i de roller och uppdrag jag har och har haft; t ex vice vd, HR-chef, IT-chef och inte minst, legitimerad psykoterapeut.

Drivkraften att skriva boken kommer ur en stor studie kring anknytningsstilens betydelse för ledare och medarbetare vad avser upplevelser av arbete, arbetssituation och hälsa. Boken är skriven nästan som en protest! Psykisk ohälsa i arbetslivet är slöseri med resurser ur så många perspektiv; individuellt, organisatoriskt och samhällsmässigt. Jag tänker att vi behöver vända fokus inåt – bort från jämförelser med andra eller enkelt sorterande i fack och typer. Kunskapen kring anknytning och våra oftast omedvetna strategier för hur vi eventuellt söker stöd och trygghet är ovärderlig och behöver spridas till yrkesverksamma människor som vill bli klokare och samtidigt gå en mer möjlighetsinriktad tillvaro tillmötes!

Anknytning i arbetslivet : Trygghet tillsammans på jobbet!

Anknytning i arbetslivet : Trygghet tillsammans på jobbet!

När den arbetsrelaterade psykiska ohälsan bara eskalerar från år till år måste vi börja tänka och göra annorlunda. Vi behöver tillämpa ny kunskap i sammanhanget eftersom de gamla hjulspåren inte tycks leda till en förbättring.

Vi lever i ett samhälle som ställer höga krav på vår arbetsföra och sociala förmåga. Läs mer »

info@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.