Nära hälften av svenskarna läste eller lyssnade böcker en genomsnittlig dag 2022

📊 Mediebarometern. Under en genomsnittlig dag 2022 uppgick andelen bokläsare i befolkningen till 48 procent (jämfört med 45 procent 2021). Skönlitteratur var den vanligast lästa genren, följt av lärobok och fackbok. 35 (34) procent av befolkningen läste tryckt bok. 14 (13) procent lyssnade på ljudbok och 7 (7) procent läste e-bok. Den genomsnittliga användningstiden bland läsare/lyssnare var längst för ljudbok (80 min) jämfört med ebok (60 min) och tryckt bok (53 min). Allt enligt Mediebarometern 2022. Värt att notera är att i åldersgrupperna 25-44 och 45-64 år var skillnaden mellan tryckt bok och ljudbok minst: 32 vs 17 procent.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.

En balansgång i ondska

Anne Agardhs ”Med slavar i lasten” är en historisk roman baserat på ett verkligt livsöde; en svensk man som var slavhandlare på 1700-talet.

För tjugo år sedan ville Anne Agardh veta mer om sin släkt.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.