Barn läser mer på fritiden enligt ny PIRLS-undersökning

📚 Fritidsläsning. De flesta rubriker idag handlar om läskris. Men i den nya PIRLS 2021-rapporten fanns även en positiv nyhet: Svenska elever använder mera tid till läsning på fritiden 2021 jämfört med 2016, mätt i hur länge de läser varje gång. Pojkarna har dessutom ökat sitt bokläsande, men flickorna läser fortfarande böcker oftare än vad pojkarna gör. Elever som inte alltid talar svenska i hemmet är mer positiva till att läsa.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.