Kerstin Almegård vald till ny ordförande för Svenska PEN

Kerstin Almegård blir ny ordförande i Svenska PEN. Foto: Hossein Salmanzadeh.

Vid Svenska PEN:s årsmöte utsågs förläggaren Kerstin Almegård till ny ordförande efter Jesper Bengtsson.  

–  Svenska PEN har i 100 år försvarat yttrandefriheten världen över. Under de senaste åren har vi sett hur strategier vi känner igen från andra delar av världen används även här i Sverige: populister och extremister arbetar för att förändra den allmänna opinionens bild av vilka ingrepp i yttrandefriheten som är rimliga att göra. Det handlar om demokratins kärnvärden och här har vi i Svenska PEN ett stort arbete framför oss, säger Kerstin Almegård i ett pressmeddelande. 

Kerstin Almegård är förläggare för sakprosa på Albert Bonniers förlag. Hon har tidigare jobbat på förlag som Bokförlaget Forum, Bonnier Fakta och Norstedts och har varit verksam i förlagsbranschen i olika roller i mer än tjugo år.

Hennes engagemang i Svenska PEN startade 2012, då hon deltog i kvinnokommitténs arbete, och 2014 blev hon invald i Svenska PEN:s styrelse. År 2014–2022 var hon sekreterare och under det senaste året har hon varit vice ordförande i Svenska PEN. 

Kerstin Almegård efterträder Jesper Bengtsson på ordförandeposten. Vid mötet valdes också Katarina Bjärvall och Madelaine Seidlitz till nya ledamöter. Katarina Bjärvall är frilansjournalist och författare till nio böcker. Madelaine Seidlitz är jurist, specialiserad på internationell flyktingrätt och folkrätt.

Svenska PEN:s styrelse 2023 består av

Kerstin Almegård (ordförande), Anneli Rogeman, Elisabeth Löfgren, Karin Hansson, Henrik Sjöberg, Peter Karlsson, Parvin Ardalan, Cecilia Hansson, Fredrik Fällman, Marit Kapla, Dmitri Plax, Madelaine Seidlitz och Katarina Bjärvall. David Lagercrantz är adjungerad ledamot i styrelsen. 

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

En balansgång i ondska

Anne Agardhs ”Med slavar i lasten” är en historisk roman baserat på ett verkligt livsöde; en svensk man som var slavhandlare på 1700-talet.

För tjugo år sedan ville Anne Agardh veta mer om sin släkt.

Johanna Melén med ny bok om länderna i Putins skugga

Imperiehunger är en bok om de självständiga länder som genom historien dominerats av Ryssland och som fortfarande drygt tre decennier sedan Sovjetunionens fall kämpar för att ses som något annat än före detta sovjetrepubliker.