Hoi Publishing om 2022: Börsnoteringen kostade och bidrog till storförlust

📉 Lillabörsbolaget. Förra veckan rapporterade bokbranschens börsjättar Storytel och Bokusgruppen. På torsdagen var det dags för Hoi Publishing (som börsnoterades i juli 2022) att summera 2022 i sin bokslutskommuniké. Omsättningen ökade till 10,95 (10,75) Mkr. Rörelseresultatet gick i motsatt riktning där en vinst på 542 tkr byttes mot en förlust på 3,3 Mkr. Detta förklaras till stor del av kostnader relaterade till börsnoteringen (där man tog in ca 6 Mkr i nytt kapital), men även satsningar på marknadssidan som gett ökade personalkostnader. Den danska förlagsverksamheten stod för 1,1 Mkr av nettoomsättningen. Inför 2023 hoppas Hoi mycket på förlagsagenturen Hoi Agency (som representerar vissa av förlagets författare internationellt) och den närliggande investeringen i Script46 (Hoi äger 25 %).

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.