Bokusgruppen rapport 2022: Minskad försäljning leder till nytt besparingsprogram

Maria Edsman Akademibokhandeln Bokus
Maria Edsman, VD Bokusgruppen. Foto: Juliana Fälldin.

Bokusgruppen rapporterar en minskad omsättning. Butikernas ökning kunde inte väga upp för minskad ehandel. För helåret 2022 landade omsättningen på 1 822 (1 866) Mkr och resultatet på EBITA-nivå blev +94,4 (124,1) Mkr.

När Bokusgruppen summerar fjärde kvartalet och helåret 2022 blev det visserligen plus på sista raden men både omsättning och vinst sjönk.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 2,4 % och uppgick till 1 822,0 (1 866,1) MSEK
 • Bruttomarginalen ökade till 40,5 (38,4) %
 • EBITA minskade till 94,4 (124,1) MSEK
 • EBITA exkl. jämförelsestörande poster försämrades med 35,7 MSEK till 72,8 (108,5) MSEK
 • Periodens resultat försämrades med 20,7 MSEK till 29,8 (50,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning försämrades till 1,85 (3,31) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (3,00) SEK per aktie

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 3,5 % och uppgick till 618,7 (641,4) MSEK
 • Bruttomarginalen ökade till 43,6 (42,6) %
 • EBITA minskade till 75,0 (108,8) MSEK
 • EBITA exkl. jämförelsestörande poster försämrades med 17,1 MSEK till 81,7 (98,8) MSEK
 • Periodens resultat försämrades med 28,4 MSEK till 47,2 (75,6) MSEK

Okej, det var mycket siffror. Vad säger de egentligen? Storytel talade om en svag julförsäljning av böcker, men Bokus uttrycker stabil julhandel i butik men fortsatt tapp på nätet.

För Bokusgruppen innebar förra året en återhämtning i butik. När man tittar på hela året så ökade försäljningen i Akademibokhandelns butiker till 1075,6 Mkr från 1035 Mkr 2021. Trots att antalet egenägda butiker minskade från 73 till 71.

Ett viktigt mått i det sammanhanget är 97 procent av butikerna uppvisar ett positivt driftsbidrag (jämfört med 94,4 % under 2021, vilket skvallrar om att olönsamma butiker avvecklats).

Nätbokhandeln tappade (från hög nivå)

Däremot tappade Akademibokhandelns egen ehandel, alltså Akademibokhandeln.se från 84 till 81 Mkr.

Och Bokus stod för ett rejält ras. Totalt minskade deras försäljning från 747,2 till 665,4 Mkr. Dessutom föll antalet aktiva kunder från 918 000 till 815 000. I jämförelse ökade antalet aktiva kunder i butik från 1,311 till 1,393 miljoner. Det var alltså inte alls som gick från ehandel till butik. Några lät bli att handla – eller gick till en konkurrent möjligen. Samtidigt växte ehandeln rejält under pandemiåren.

Under året har Bokus bytt logistikpartner och det var förväntat att detta skulle ge problem. Det har knappast någon ehandlare undgått. I rapporten skriver Bokus VD Maria Edsman att ”Minskad köpkraft hos våra kunder samt intrimningsproblem med den nya konsumentlogistiken hade negativ påverkan på koncernens omsättning i det fjärde kvartalet.”

Höjda priser på böcker och andra varor

Faktum är att bokförsäljningen minskat än mer än Bokusgruppens försäljning. Dels har bolaget ökat försäljningen av andra varor än böcker, dels har både Bokus och Akademibokhandeln höjt sina priser.

”Den eskalerande inflationen har under året drivit upp kostnaderna för både inköp av varor samt övriga kostnader mer än vi kunnat förutse eller påverka. Därtill gjorde kundernas återgång till butik att personalkostnaderna för butiksbemanning ökade jämfört med föregående år. För att parera de ökande kostnaderna har vi kontinuerligt höjt konsumentpriserna under året. Den samlade kostnadsbilden
har dock ökat för mycket. EBITA-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 4,0 procent för helåret, en bit under vårt mål om 6 procent”, skriver Edsman och fortsätter:

”För att motverka den ökande kostnadsbilden initierar vi ett kostnadsbesparingsprogram. Det innebär reducerad
bemanning på våra kontor och i butik, färre konsulter, minskade marknadsföringskostnader och en allmän
kostnadsöversyn i hela koncernen. Fackliga förhandlingar är inledda och en omstruktureringskostnad på 8,2 Mkr har belastat resultatet i fjärde kvartalet.”

Samtidigt har Bokusgruppen under året investerat i IT-transformation med nytt butiksdatasystem som inkluderar mobila kassor och möjlighet till självutcheckning. Dessutom uppgraderat logistik- och inköpssystem med AI-baserad teknik.

Bokus Play ökar – men långsamt från låg nivå

Hur går det för Bokus Play? En fråga vi ställt oss efter varje kvartalsrapport. I rapporten skriver Maria Edsman ”Jag vill också rikta ett stort tack till våra butiksmedarbetare som bidragit till en lyckad rekrytering av Bokus Playabonnenter under året. Många av våra kunder kombinerar läsning av pappersböcker med lyssning av ljudböcker i abonnemang, och våra totalkunder ges olika former av mervärden.”

Men när man tittar på siffrorna så är effekten av denna rekrytering fortfarande försvinnande liten.

I rapporten kan vi utläsa försäljningen av fysiska respektive digitala böcker. Låt oss börja med de digitala böckerna där vi inte vet fördelningen mellan download och streaming mer än att det sistnämnda bör stå för hela tillväxten och kanske mer än så.

Helåret 2021 sålde Bokus digitala böcker för 41,2 Mkr. Året därpå hade den ökat till 43,7 Mkr med andra ord +6 %. I rapporten lyfts framför allt Q4-2022: ”Försäljningen av digitala böcker (abonnemang och styckvis försäljning) ökade med 12,3 procent i kvartalet efter stark rekrytering under andra halvåret, som startade med en lyckad
butikskampanj för Bokus Play under sommarmånaderna.”

Men fortfarande: ökningen är 2,5 Mkr på helåret. Det motsvarar knappt 1500 betalande Premium-abonnenter. Nu är det naturligtvis så att Bokus Play hade fler abonnenter i december än januari så kanske man rekryterat 3000-4000 nya kunder under 2022. Det är fortfarande långt ifrån ett genombrott och Bokus bör snarast frigöra sig från beroende av Axiell Media för att få tillgång till fler titlar. Bokus Play erbjuder 50 000 titlar och även om konkurrenternas 700 000 titlar (Nextory), 800 000 titlar (Bookbeat) och 1 miljoner titlar (Storytel) är något överdrivna eftersom de omfattar mängder av språk så är det en faktor när kunder jämför de olika tjänsterna.

Fysiska böcker då? Det är ju ändå det mest intressanta ur ett bokbranschperspektiv även om en bokhandel ofta tjänar bättre på anteckningsböcker, papper, pennor, spel och andra varor.

Jo, Bokus minskade sin bokförsäljning från 682,7 Mkr till 592,5 Mkr medan Akademibokhandeln.se tappade från 77,2 Mkr till 70,2 Mkr. Däremot ökade Akademibokhandelns butiker från 617,3 till 644,2 Mkr. Totalt innebar detta att Bokusgruppen tappade drygt 70 Mkr i bokförsäljning avseende pappersböcker. Trots prishöjningar.

Det övriga sortimentet gick från 381,7 till 398,7 Mkr. Bokförsäljningens andel sjönk därmed till 71,7 % från 73,8 % om vi räknar rätt. Här ska förstås tilläggas att dessa siffror endast avser helägda butiker. Franschisebutikerna ligger utanför och syns endast som en del av övriga intäkter

Aktieutdelning innebär bra direktavkastning

Aktieägarna i Storytel har fått se värdet på aktierna rasa (sommaren 2020 toppade den på 298 kr) förutom de som kanske köpte under aktierean i oktober 2022 då den var nere på 31-32 kr för att sedan stiga. Rapporten igår sänkte Storytel som nu handlas runt 44-45 kr.

Bokusgruppen har sedan börsnoteringen gått från 41 till strax under 50 kr i april 2022 för att nu handlas runt 38 kr. Men Bokusgruppens ägare kan, till skillnad från Storytels dito, glädjas åt utdelningar.

”Med beaktande av Bokusgruppens starka finansiella ställning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,00 (3,00) kronor per aktie, totalt 48,5 MSEK. I likhet med föregående år föreslås utdelningen utbetalas i två lika stora delar, om 1,50 kronor per aktie per utdelningstillfälle”, skriver man i rapporten.

Det motsvarar en direktavkastning på nästan 8 procent och de två storägarna Karl Perlhagen och Patrik Wahlén Gunnarsson kan se fram emot en utdelning på tillsammans drygt 32 Mkr. Däremot är väl frågan hur mycket värdet på aktien kan stiga med tanke på utsikterna för 2023 då löner och hyror lär öka kostnaderna.

Det framgår även att Bokus kommer att satsa på en ny eller åtminstone uppgraderad e-handelsplattform. Återstår att se ifall den tillsammans med en bättre intrimmad logistikpartner kan lyfta försäljningen av böcker på nätet igen. Det lär behövas.

Bokusgruppen befinner sig i en liten rävsax där de egentligen behöver mer pengar för att investera i ehandelsplattformen och streamingplattformen samt rekrytering av kunder till denna. Men istället prioriteras utdelning till aktieägarna – eftersom värdet på aktien annars skulle ta samma bana som den gjort för Storytel det senaste året.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Johanna Melén med ny bok om länderna i Putins skugga

Imperiehunger är en bok om de självständiga länder som genom historien dominerats av Ryssland och som fortfarande drygt tre decennier sedan Sovjetunionens fall kämpar för att ses som något annat än före detta sovjetrepubliker.