Storytel minskade antalet betalande abonnenter under Q4-2022

Storytels tillväxtkurva planade ut under 2022. Skuttet för Q1-2022 beror på köpet av audiobooks.com samtidigt som en del av den dämpade tillväxten beror på att Storytel Ryssland avvecklades under Q2-Q3-2022. Foto: iStock. Grafik och montage: Boktugg.

Storytel minskade antalet betalande abonnenter under fjärde kvartalet 2022. Ökningen i Norden var marginell men för övriga marknader var tappet 31 000 abonnenter. Jämfört med 2021 gav dock helåret en ökning på 167 000.

På måndagsmorgonen släppte Storytel sina siffror för streamingintäkter och antalet betalande abonnenter.

  • Storytels globala streamingintäkter för fjärde kvartalet 2022 landade på 742 MSEK, vilket ligger i linje med prognosen för båda segmenten Nordics och Non-Nordics.
  • Streamingintäkterna för helåret 2022 ökade med 31 procent, exklusive Ryssland, vilket även det var i linje med prognos. 
  • Streamingintäkterna för det fjärde kvartalet 2022 i segmentet Nordics uppgick till 498 MSEK.
  • Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter för Q4 i det nordiska segmentet var 1,132 miljoner, vilket motsvarar en ökning på 84 000 abonnenter jämfört med Q4 2021.
  • Streamingintäkterna för segmentet Non-Nordics var 244 MSEK under det fjärde kvartalet 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxt på +67 procent (+94 procent exklusive verksamheten i Ryssland som upphörde under tredje kvartalet 2022).
  • Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i segmentet Non-Nordics uppgick till 904 000 under fjärde kvartalet 2022, motsvarande en ökning på 167 000 abonnenter jämfört med Q4 2021.

Så för helåret 2022 ser det bra ut (även om en stor del av tillväxten inte är organisk utan består av amerikanska abonnenter via köpet av audiobooks.com,). Men om man isolerar det fjärde kvartalet så ser det inte alls lika bra ut. Inflationen har uppenbarligen gjort att många sett över sina abonnemang och/eller inte varit lika villiga att hoppa på erbjudanden.

  • Antalet abonnenter i Norden ökade med 3000 till 1,132 miljoner mellan Q3 och Q4-2022.
  • Antalet abonnenter i Non-Nordics minskade med 31 000 till 904 000 mellan Q3 och Q4-2022.
  • Totala abonnenter minskade alltså med 28 000 till totalt 2,036 miljoner abonnenter i världen.

Stabilt i Norden – men tapp utanför

Förväntan var väl annars att Non-Nordics under detta kvartal skulle närma sig Nordics ytterligare men istället blev det ett tapp. Nu fortsätter intäkten per abonnent att öka, i Norden till 147 (145) kronor och i Non Nordics till 90 (89) kronor. Därmed minskade streamingintäkterna totalt marginellt (-143 000 kronor).

– I Norden visade vår marknadsledande tjänst fortsatt god tillväxt, bland annat tack vare lanseringar av nya attraktiva erbjudanden för alla plånböcker, inklusive introduktionen av Storytel Premium – vår nya tidsbegränsade (100 timmar/månad) prenumeration som kompletterar Storytels starka abonnemangserbjudande, säger Johannes Larcher, VD för Storytel, i ett pressmeddelande där han fortsätter:

– Jag är också glad att se våra utomnordiska marknader leverera stabil intäktstillväxt driven av våra lönsamma prioriterade marknader på det europeiska fastlandet och i USA. Vårt resultat under det fjärde kvartalet boostar vårt engagemang att betjäna vår växande abonnentbas och fortsätta vår tillväxtresa med fokus på hållbar lönsamhet. Vi är hängivna att förmedla det bästa ljudberättandet till vår publik och vi kommer fortsätta satsa på att förfina varje aspekt av vår produkt och tjänst för dem, säger Johannes Larcher.

Hur går det egentligen för Storytel?

2022 som helhet är ett märkligt år med tanke på de stora händelserna: lanseringen i USA och reträtten från Ryssland (med anledning av det ryska anfallskriget mot Ukraina). Det gör det svårt att dra entydiga slutsatser kring abonnentutvecklingen.

Hur det gått ekonomiskt för Storytel framgår inte av dagens rapport, mer än att streamingintäkterna är i stort sett oförändrade jämfört med föregående kvartal. Därför finns förstås förhoppningar om att tillväxt i antal abonnenter ersatts av bättre lönsamhet.

Storytels prognos för Q1-2023 är att streamingintäkterna ska ligga kvar på samma nivå som för Q4-2022. Effekten av Storytel Premium (som ju faktiskt är 10 kr billigare än det gamla Unlimited) och den kraftiga prishöjningen på Unlimited återstår att se. Hur många väljer att uppgradera till det dyrare alternativet och hur många nöjer sig med 100 timmar i månaden? Liksom ifall någon storkonsument byter till en annan tjänst. Det visar sig på Q1-siffrorna i april.

Samtidigt ökar konkurrensen globalt efter att Apple Books förra veckan meddelat att de lanserar ljudböcker inläsa med digitala röster.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL