Studenlitteratur lanserar ny digital studieplattform – en hyrbokhandel

Magnus Pettersson Roos
Magnus Pettersson Roos, vVD och Affärsutvecklingschef på Studentlitteratur, tror mycket på lanseringen av Studora. Foto: Pressbilder. Montage: Boktugg.

Studenlitteratur lanserar den nya digitala studieplattformen Studora och hoppas samla branschens aktörer för att erbjuda studenterna en helhetslösning. Inledningsvis erbjuds 200 e-böcker och sex specifika kurser.

– Som Sveriges största utbildningsförlag har vi god och lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av kurslitteratur. Med Studora, som är utvecklad i nära dialog med både studenter och lärare, vill vi underlätta vardagen för landets studenter genom att erbjuda ett digitalt och heltäckande alternativ som möter deras behov, säger Magnus Pettersson Roos, vice vd, Studentlitteratur, i ett pressmeddelande.

Den nya digitala studieplattformen Studora beskrivs som ”ett digitalt studierum där studenter på universitet och högskolor erbjuds kurslitteratur tillsammans med kompletterande studieverktyg såsom poddar, kapitelsammanfattningar och filmer, som hjälper dem att klara sina studier.”

Plattformen är utvecklad av Studentlitteratur men ambitionen är att samla branschens aktörer och erbjuda en helhetslösning som underlättar och förenklar lärandet för landets studenter.

Det är inte bara bokbranschen som digitaliseras utan hela samhället påverkas och slutligen måste den digitala transformationen även nå utbildningsvärlden.

”Nya undervisningsformer och studiebeteenden har etablerats och i sin senaste branschrapport konstaterar intresseorganisationen Swedish Edtech Industry att behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin”, skriver Studenlitteratur.

På den nya digitala studieplattformen Studora, som nu lanseras, kan studenterna läsa kurslitteratur digitalt, göra digitala anteckningar i och utanför e-boken, skapa egna inlärningskort och förstärka inlärningen genom bland annat kapitelsammanfattningar, poddar och filmer.

För branschen är naturligtvis affärsmodellen intressant. På Studora betalar studenterna för kurslitteratur under den period de behöver den och får tillgång till sin produkt direkt. Här erbjuds både enskilda e-böcker och färdiga kurspaket. Modellen är att köpa (eller snarare hyra) en bok under 180 dagar. Några stickprov visar att en bok som annars kostar 380 kr som pappersbok istället kan köpas som ebok i systemet för 210 kr, men då äger inte studenten boken. Den kan köpas för 239 kr som download hos Studentlitteratur i epubformat.

Men det finns förstås andra argument och fördelar:

”Varken studenter eller kursansvariga behöver längre fundera på leveranstider eller om det är rätt version, på Studora finns alltid bara de senaste upplagorna. För de som erbjuder sin kurslitteratur på plattformen kommer det vara enkelt att nå ut till landets studenter genom en och samma distributionskanal”, skriver Studentlitteratur.

– Lanseringen av Studora är ett viktigt steg på resan att skapa den heltäckande digitala tjänst som Sveriges studenter behöver. Fördelarna är många för både studenter, kursansvariga och förlag. Vår ambition är att samla branschens aktörer så att Studora blir en digital plattform där studenterna får en helhetslösning som hjälper dem att klara sina studier. Vi för redan idag samtal med andra förlag som vill bidra till ett nytt, digitalt och smartare sätt för studenterna att studera. Tillsammans vill vi skapa en ännu bättre studieupplevelse och bidra till kunskapsutveckling på allra bästa sätt, säger Magnus Pettersson Roos.

Boktugs analys

På den internationella marknaden har vi sett att läromedelsförlag har minskat sin omsättning kraftigt som ett resultat av digitaliseringen. Ofta innebär det att den intitiala intäkten för en kursbok blir lägre men att den i längden blir högre om studenterna betalar för digital access istället för att köpa en fysisk bok och sedan sälja den begagnad (utan förtjänst för förlag och författare) till nästa student.

För att studenterna ska få full nytta krävs sannolikt att (nästan) all litteratur finns på en plattform så att man inte behöver ha flera olika appar att hålla reda på. Det i sin tur leder fram till behovet av en plattform som alla förlag har tillgång till och kan addera sina böcker och kurser för distribution.

Något som man inte lyckats med i grundskolan ännu där läromedelsjättarna istället konkurrerar genom att sälja sina abonnemang till skolorna – men kanske kan det lyckas bättre med eftergymnasial utbildning där det är studenterna och inte skolorna som gör inköpen av litteratur?

Kanske kommer man att behöva skruva på det för att göra erbjudandet mer attraktivt för studenterna. Som att låta en bok vara tillgänglig mer än 6 månader?

En effekt av att kurslitteratur digitaliseras är att nätbokhandlare som Bokus och Adlibris kommer att se en minskad försäljning.

Fakta om Studora

Studora är en smart studieplattform utvecklad av Studentlitteratur med kurslitteratur och studieverktyg som hjälper studenter att klara sina studier. Tjänsten är framtagen i nära samarbete med både studenter och lärare. På Studora kan studenterna läsa kurslitteratur digitalt, göra digitala anteckningar i och utanför e-boken, skapa egna inlärningskort och förstärka inlärningen genom bland annat kapitelsammanfattningar, poddar och filmer. Allt samlas på ett ställe och studenter kan plugga enkelt och bekvämt, oavsett vilken enhet som används. För tillfället erbjuds drygt 200 e-böcker och 6 kurser lämpade för företagsekonomi, nationalekonomi och sjuksköterskeprogrammet. Studora kommer successivt att utökas med fler böcker och fler kurser inom fler ämnen. Det kommer också fler studieverktyg. www.studora.se

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.