Bokusgruppen Q3-2022: Ökade kostnader och minskad försäljning

Bokus Play i butik. Foto: Pressbild/Bokusgruppen.

Kostnaderna ökar och försäljningen sjunker något. Det framgår av Bokusgruppens kvartalsrapport för jul-sep 2022.

”Kostnaderna har stigit markant under kvartalet. Det beror till stor del på de planerade satsningar vi tidigare aviserat, såsom återgång till högre bemanning i butik efter pandemin, fortsatt varumärkessatsning för Bokus och Bokus Play samt logistikförbättringar och IT-transformation. Därtill har inflationen drivit upp inköpspriser, transportkostnader och energipriser”, skriver Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, i rapporten.

Siffror finns det gott om i en kvartalsrapport. På övre plan kan vi konstatera:

  • Nettoomsättningen minskade med 1,7 % och uppgick till 421,0 (428,4) Mkr
  • Bruttomarginalen ökade till 39,5 (39,2) %
  • Resultatet på EBITA-nivå minskade till 14,9 (34,4) Mkr

”Försäljningen för det tredje kvartalet uppgick till 421,0 MSEK och var i nivå med föregående år. Den trend vi har sett tidigare i år, där butiksförsäljningen närmat sig prepandemiska nivåer, fortsatte också detta kvartal. Omsättningen i butik ökade med en dryg procent och med 8,1 procent ackumulerat för året. För Bokus Online fortsatte omsättningen att minska, men i lägre takt än tidigare och i mindre omfattning än marknaden enligt Bokförsäljningsstatistiken”, skriver Edsman.

Ett annat glädjeämne var att Akademibokhandeln Online (alltså akademibokhandeln.se) gick emot den rådande utvecklingen för nätbokhandeln och ökade omsättningen med 16,7 procent under kvartalet. För årets första nio månader ligger dock Akademibokhandeln Online fortfarande under fjolåret: 54,1 (58,9) Mkr. Nu är det ju den lilla delen av omsättningen online. Låt oss därför titta på siffrorna i rapporten för Bokus Online.

För hela Bokus Online minskar omsättningen från 544 Mkr (2021) till 477,1 Mkr (2022) under perioden jan-sept. Och det är på fysiska böcker som hela tappet ligger.

”Under kvartalet fortsatte även antal abonnenter på Bokus Play att öka kraftigt. Försäljningsökningen av digitala böcker, både styckesförsäljning och Bokus Play, var hela 19,2 procent i kvartalet. Det är ett resultat av en mycket lyckad rekryteringskampanj i våra butiker och vi kan konstatera att Bokus Play växer mer än marknaden” ,skriver Bokusgruppen.

Det låter ju bra. Men om vi tittar på årets första nio månader, perioden jan-sept så har försäljningen av digitala böcker ökat till 32,1 (30,8) Mkr jämfört med 2021. En ökning med 4,2 %. Sannolikt handlar det om att kunder flyttas från styckförsäljning (download) till abonnemang vilket ger bättre intäkter över tid men inte på kort sikt.

Vad mer spännande i rapporten?

  • I de fysiska butikerna fortsatte utrullningen av självutcheckning och den första oktober landade Akademibokhandelns tredje pop-up-butik på ett tillfälligt besök på Stockholms Central.
  • Årets skolstartskampanj föll väl ut både i butik och online. Försäljningen av studentlitteratur, främst på Bokus, minskade dock jämfört med föregående år. Bokusgruppen ser att begagnatmarknaden för studentlitteratur vinner mark, samtidigt som det var 4,7 procent färre antagna studenter vid Sveriges högskolor och universitet.
  • Flytten till Bokusgruppens nya logistikpartner fortsatte under kvartalet. ”Leveranserna fungerar nu tillfredsställande men har ännu inte nått sin fulla potential, bland annat på grund av försenad automation som kommer på plats inom några månader”, skriver Edsman.
  • Tiden går fort och under kvartalet firades att Bokus hunnit fylla 25 år: ”Med ett kvarts sekel i ryggen kan vi konstatera att e-handelspionjären nu är starkare och bättre rustad än någonsin. På jubileet delades också det första Bokusstipendiet om 50 000 kronor ut till de studenter som bäst har verkat för spridande av läsglädje. Initiativet utgör en del av Bokusgruppens hållbarhetsarbete inom Läsfrämjande och kommer att återkomma årligen.”

Bokusgruppen har tidigare aviserat ”en accelererad satsning på onlinekanalerna under 2022 för att långsiktigt skapa högre tillväxt”. Det handlar om systemplattform, konsumentlogistik och ökad marknadsföring. Satsningarna har fortsatt enligt plan och görs med flera års starka resultat i ryggen. Dessa initiativ kommer att fortsätta, om än i lugnare takt än planerat för att parera den ökande kostnadsbilden.

Vi avslutar med Maria Edsmans framtidsutsikter som präglas av oroliga tider och förhoppningar om en bra julhandel trots detta.

”Det osäkra världsläget fortsätter, tyvärr utan bortre horisont i skrivande stund. Kriget i Ukraina skapar fortsatt förödelse och de omedelbara hoten mot Sverige och stora delar av världen har eskalerat under kvartalet. Vi ser begynnelsen av en ny era med signifikant höjda räntor som slår både mot företag och privatpersoner. Därtill ser vi den högsta inflationen på många år. Detta sammantaget kommer otvetydigt att slå mot våra kunders plånböcker. Huruvida de väljer att fortsätta köpa böcker och övrigt sortiment, som ett förhållandevis billigt nöje i tuffa tider, vet vi inte idag” ,skriver Edsman och fortsätter:

”Vi ser dock att våra kostnader kommer att stiga i takt med inflationen, bland annat kraftiga indexhöjningar på hyror. Dessa kostnadsökningar gör det oundvikligt för oss att höja priser ut mot kund ytterligare. Vi kommer dessutom att ha fullt fokus på att säkerställa att vi har flexibilitet i vår kostnadsbas för att kunna parera oförutsedda händelser under de kommande kvartalen. Vi kommer även lägga fokus på effektivitetshöjande initiativ som kan minska vår kostnadsbas över tid.”

Hon avslutar med att påpeka det som alla i bokbranschen vet: ded fjärde kvartalet och framför allt de sista veckorna fram till jul avgör alltid resultatet eftersom det utgör den största delen av försäljningen.

”Med det sagt, aldrig har vårt kompletta erbjudande vad gäller fysiskt, digitalt, online och abonnemang varit mer relevant än nu. Vi går in i årets starkaste försäljnings- och resultatkvartal med ett mått av ödmjukhet inför en stundande lågkonjunktur men också med en stor tillförsikt om att vi har ett kunderbjudande som står sig starkt, att vi har en solid finansiell bas och en långsiktig vision att fortsätta sprida läsglädje till alla varje dag”, skriver Edsman.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.