Bokbranschen kartlägger sin egen klimatpåverkan i ny rapport

Genom Carbon Balanced Paper kan tryckerier och förlag klimatkompensera för utsläpp kopplade till papper. Foto: Istock

I ett samarbete mellan förlag, bokhandlare, internetbokhandlar och strömningstjänster har Bokbranschens klimatinitiativ fötts. De aktörer som deltar utgör 80 procent av den svenska bokmarknaden och syftet är att genom samverkan kartlägga och minska branschens utsläpp.

Den första rapport som nu släppts under Bokmässan visar branschens klimatpåverkan under 2021 och kommer bland annat till slutsatsen att en genomsnittlig bok förra året släppte ut lika mycket koldioxidekvivalenter som tre kilo potatis eller två bananer, alltså 650 gram.

Vad gäller den tryckta bokens livscykel är det från bokproduktionen som den största andelen utsläpp kommer, 52,9 procent. Därefter kommer transporter som står för 22,4 procent. Av alla transporter mellan tryckeri och kund står transport mellan tryckeri och lager för 40 procent av utsläppen.

Den digitala bokens utsläpp kommer från datalagring, dataöverföring och elektriciteten i användarfasen. Att jämföra en pappersbok med en digital bok låter sig dock inte göras, alltför många variabler spelar in.

Tanken är att initiativet ska ge aktörerna en möjlighet att dela erfarenheter och kunskap och därigenom minska branschens klimatpåverkan. Hur långt olika aktörer har kommit i klimatarbetet är varierande och genom kartläggning och fortsatt samarbete ska branschens utsläpp minskas.  

Bokbranschens intresse för den egna klimatpåverkan har inte alltid varit stort. Inför Bokmässan 2019 konstaterade mässans kommunikationschef Maria Rogstad Norberg i en intervju med TT att bokbranschens eget klimatavtryck inte var något som fanns på agendan det året, trots många andra programpunkter om klimatfrågor.

Om Bokbranschens klimatinitiativ

I Bokbranschens klimatinitiativ finns 14 förlag, 48 bokhandlare, två internetbokhandlar och tre strömningstjänster som tillsammans står för 80 procent av den svenska bokmarknaden och 2021 producerade 22 miljoner tryckta böcker.

Beräkningarna är gjorda i enlighet med den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol där klimatutsläppen delas in i tre olika kategorier: direkta utsläpp (från egen produktion), indirekta utsläpp från inköpt energi (el, ånga, värme, kyla) och övriga indirekta utsläpp (inköpta varor, resor, avfall).

I rapporten redovisas alla utsläpp i koldioxidekvivalenter, för att bli jämförbara har alltså alla utsläpp räknats om till den mängd koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma klimatpåverkan.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Christina Kihlström

Christina Kihlström

Christina Kihlström frilansar som journalist och skribent.

christina.kihlstrom@gmail.com

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL