Anti editör får Örnen och Kråkans pris till Årets poesiförlag 2022

Kettil Kasand.,Anti editörs förläggare, tar emot priset vid Poesimässans öppnande. Foto: Henrik Sahl.

Det blev det lilla förlaget Anti editör som fick ta emot utmärkelsen Årets poesiförlag 2022 av Örnen och Kråkan.

Årets pris delades ut vid det högtidliga öppnandet av Poesimässan på
Tranströmerbiblioteket i Stockholm på kvällen den 16 september.

Juryns motivering: Anti editör är mer än en bokutgivare. Genom sin koppling till Anti antikvariat och dess livaktiga programscen erbjuder förlaget också
poeten ett sammanhang och en distribution. Modellen är vanlig i
många andra länder, men sällsynt i Sverige. Närheten till poeterna och
översättarna tillåter också förlaget att uppmuntra samarbeten,
nytänkande och lekfullhet. Formmässigt är förlagets utgåvor alltid väl
redigerade, har smakfull och identifierbar form och är inte sällan
hantverksmässigt gjorda. Med sina ibland handsydda, sirligt utformade
och limiterade utgåvor slår förlaget ett slag för den poetiska artefakten
och den taktila aspekten av att tillgodogöra sig dikt. Omsorgen om
poeterna, deras böcker och publik gör Anti editör ovanligt och till ett
föredöme bland svenska förlag.

Juryn består detta år av: Magnus Jacobsson (poet, kritiker och f.d. poesiförläggare), Henrik Sahl Johansson (författare och kritiker), Edith Söderström (kritiker och Örnen och Kråkans redaktör), Alice Thorburn (bibliotekarie) samt Magnus William-Olsson (poet, kritiker, Örnen och Kråkans grundare och ansvarige utgivare).

Om priset Årets poesiförlag

Förlagsbranschen genomgår en snabb och fascinerande utveckling. Nya sätt att publicera, distribuera och konceptualisera böcker lanseras. Nya förlag föds ständigt som utmanar de gamla och ärevördiga. Omsorgsfullt formgivna och redaktörstunga utgåvor står mot gör-allt-självutgivning. Och ingenstans syns utvecklingen tydligare än i utgivningen av poesi, den monetärt minst, men symboliskt mest lukrativa genren.

För att uppmärksamma, värdera och främja förläggeriets konst instiftades 2021 Örnen och Kråkans pris till årets poesiförlag. Alla utgivare av svenskspråkig poesi kan komma ifråga för priset, som åtföljs av en utförlig motivering. Det första året tillföll priset förlaget Rámus.

Priset består i en vandringspokal skapad av författaren och glaskonstnären Sara Mannheimer, vilken fyllts med mörk rom som förlaget förväntas traktera besökande poeter, översättare och andra poesiarbetare med under det år de hyser pokalen.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL