Halvårsrapport 2022: Comeback för fysisk bokhandel – men försäljning av pappersböcker sjunker

Comeback för fysisk bokhandel - men samtidigt minska försäljningen av fysiska böcker första halvåret och vi läser och lyssnar allt mer i mobilen. Foto: iStock. Montage: Boktugg.

Bokförsäljningsstatistiken för jan–jun 2022 visar att bokhandeln vann tillbaka marknadsandelar från internetbokhandeln. Men försäljningen av fysiska böcker sjönk samtidigt som tillväxten för digitala saktade in. Totalt minskade bokförsäljningen 1,8 procent jämfört med samma tid förra året.

– Nu har vi två kvartal med mycket stark tillväxt för fysisk bokhandel. Det är verkligen ett styrkebesked och visar att kunderna strömmar tillbaka till bokhandeln efter pandemin, säger Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, i ett pressmeddelande.

Ja, för fysisk bokhandel var första halvårets statistik positiv läsning. Procentuellt ökade fysisk bokhandel mest, + 14,9 procent (+ 58,4 Mkr). Därmed ökade dess marknadsandel till 19,8 procent (jmf 16,9 % första halvåret 2021).

Allt detta togs från internetbokhandel (och bokklubbar) som minskade med 146,6 miljoner kronor eller 12,5 procent. Vilket i sin tur innebar att nätbokhandelns marknadsandel minskade med en tiondel, ner till 45 procent (50,5 %).

Fysiska böcker minskade

Den som kan sin huvudräkning ser givetvis att detta innebär att försäljningen av fysiska böcker minskade första halvåret.

”Försäljningen av tryckta böcker gick ned något under det första halvåret och minskade med drygt 90 miljoner kronor eller 5,3 procent. Inbundna böcker sjönk med 5,9 procent och kategorin Övriga tryckta format, som innefattar bland annat danskt band och kartonnage, minskade med 10,8 procent. Minskningen gällde dock inte försäljningen av pocketböcker, som drabbades hårt av pandemin och som nu återhämtade sig något med en ökning på 2,2 procent”, skriver Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen.

– Vi ser en fortsatt stabil bokförsäljning, vilket är mycket glädjande. Det är naturligt med en viss tillbakagång till köpbeteenden från innan pandemin, som att pocketboken går bättre medan inbundet tappar, och att internetbokhandeln minskar till förmån för fysisk bokhandel. Men det blir också tydligt att förra årets rekordsiffror inte bara var en konsekvens av pandemin. Den svenska bokbranschen är stark, säger Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen, i samma pressmeddelande.

Räknat i exemplar är skiftet än större

Den totala bokförsäljningen uppgick till totalt 2,28 miljarder kronor under första halvåret 2022. Det var en minskning med 1,8 procent (-42,3 Mkr) från samma period förra året. Minskningen var något mindre under det andra kvartalet (-0,6 %) vilket förhoppningsvis är en positiv signal inför hösten.

Antalet sålda exemplar finns inte med i halvårsrapporten men genom att jämföra med helårsrapporten för 2021 så minskade försäljningen med någonstans runt 700 000 exemplar till under 10 miljoner pappersböcker. Värt att minnas är dock att andra halvåret av tradition är det starkaste i både fysisk handel och för pappersböcker totalt. En brasklapp är även att det i rapporten finns en numera ganska stor försäljning (255 Mkr jan–jun 2022) av utländska böcker vars ISBN inte finns i Bokinfo (som tar fram statistikunderlaget). Detta gäller även den digitala bokförsäljningen.

Prenumerationstjänsterna då? Hur går det för dem? Ja, fortsatt inbromsning är förstås ett sätt att se det. Tillväxttakten för prenumerationstjänster låg på 8,2 procent första halvåret, för första gången under 10 procent. Å andra sidan var den faktiskt 10,1 procent andra kvartalet.

Marknadsandelar för de olika kanalerna

Och viktigast av allt är kanske att titta på marknadsandelarna under det första halvåret och jämföra med samma period 2018 (inom parentes):

  • Fysisk bokhandel 19,8 % (27,7 %)
  • Internetbokhandel/bokklubbar 45,0 % (50,0 %)
  • Dagligvaruhandel 4,6 % (6,7 %)
  • Digitala abonnemangstjänster 30,6 % (15,6 %)

Prenumerationstjänsterna har alltså dubblat sin marknadsandel på fem år. Dessutom har de ökat den med ytterligare 2,8 procentenheter det senaste året. Vilket var en större ökning av marknadsandelen än mellan 2020 och 2021.

För att sätta det ytterligare i relation till varandra. Ljudböcker dominerar prenumerationstjänsternas försäljning, men föreningarna konstaterar: ”Det kan dock noteras att e-böckernas andel av den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procentenheter till 5,1 procent.”

Streaming av eböcker ger alltså större intäkter än dagligvaruhandeln. I återförsäljarledet. Vilket är vad försäljningsstatistiken mäter.

Om vi lägger samman fysisk bokhandel och dagligvaruhandel till fysisk butik får vi detta tårtdiagram som visar fördelningen:

Fysisk butik = fysisk bokhandel + dagligvaruhandel. Ehandel = internetbokhandel + bokklubbar. Grafik av Boktugg.

Om vi räknar exemplar istället för kronor så hittar vi kanske ytterligare ett trendbrott där. Utifrån statistik i helårsrapporten och jämförelser så är troligen bokförsäljningen i antal exemplar nu mer än dubbelt så stor för digitala böcker som för fysiska. Uppskattningsvis minst 23 miljoner digitala böcker jämfört med 9,5 miljoner fysiska.

Alltså: 71 av 100 sålda böcker i Sverige var digitala under första halvåret. Men 69 av 100 kr kommer fortfarande från försäljning av fysiska böcker. Eller något mindre om man tar hänsyn till download som är inräknad i nätbokhandelns siffror.

Vilka slutsatser kan vi dra av siffrorna? Ja, det är ingen tvekan om att man skulle vilja se antalet exemplar. Särskilt när man tänker på att tryckpriserna har skenat de senaste åren och att även andra kostnader gått upp vilket gjort att både förlag och återförsäljare har höjt sina priser. Har prenumerationstjänsterna lyckats höja sina priser och få ut mer per konsumerad bok via sina ompaketeringar med exempelvis abonnemangsmodeller med begränsat antal timmars lyssning?

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare till konsument i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.