Reedz ska hjälpa Hoi Publishing med AI-översättningar av böcker

Lars Rambe, vd Hoi Förlag. Foto: Conny Palmkvist.

Hoi Publishing inleder ett ”exklusivt och omfattande samarbete med Reedz” kring AI-översättning och maskininläsning (talsyntes) av ljudböcker och eböcker.

– Vårt förlag har uttryckliga ambitioner att gå längst fram i den digitala utvecklingen i branschen. Vi letar hela tiden efter möjligheter att utöka och förädla vår stora rättighetskatalog liksom att skapa fler möjligheter för våra många författare. Därför är det här ett mycket viktigt samarbete för oss. Vi kommer utvärdera möjligheterna med Reedz teknik inom flera olika områden av intresse för oss och i det sammanhanget genast börja generera nya litterära produkter på flera språk. Det är oerhört inspirerande, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing, i ett pressmeddelande.

Global ljudbokstjänst och plattform

Reedz gjorde entré i bokbranschen då de lanserade en global ljudbokstjänst i höstas som erbjuder 15 minuter långa sammanfattningar av ljudböcker. Enligt hemsidan har de över 1000 titlar på 27 språk. De beskriver sig själva som ”en översättnings- och text-till-ljud-teknologi som revolutionerar traditionella värdekedjor för översättning och ljudproduktion, med högkvalitativa översättningar och flerspråkigt ljud med mänsklig kvalitet på 80 språk”.

Reedz teknologi används idag av bland annat förlag, media, e-handel, edtech-, fintech- och govtechaktörer. Det är en marknad där de konkurrerar med flera stora techjättar – Google, Amazon, IBM, Apple med flera jobbar på olika sätt med både översättningar och talsyntes. Boktugg skrev om fenomenet sommaren 2017 och nu börjar tekniken på allvar bli så bra att ett genombrott närmar sig. Men det finns fortfarande utmaningar, Amazonägda Audible tillåter exempelvis inte ljudböcker inlästa med talsyntes.

Gemensamma (EU-)projekt

I pressmeddelandet skriver Hoi Publishing att man ”kommit överens om ett exklusivt och omfattande samarbete med AI-bolaget Reedz som täcker flera gemensamma projekt (inkl. potentiella EU pilotprojekt) avseende AI-översättning till åtskilliga språk och maskininläsning av litteratur och andra texter som Hoi förfogar över. Överenskommelsen ger även Hoi rätt att investera i Reedz framöver. Samarbetet kommer innebära konkreta och omedelbara möjligheter för vissa författare på Hoi att få ut sina verk på andra språk.”

Genom samarbetet får Reedz möjlighet att testa sin teknik på en större mängd titlar samtidigt som Hoi kan erbjuda författare utgivning på fler språk.

”Genom samarbetet kommer  Hoi Publishing och Reedz att utvärdera flera unika affärsmodeller som Reedz AI-teknik möjliggör genom en helt annan skalbarhet och volym för att publicera verk på många olika språk och digitala format för läsare och lyssnare på deras modersmål. Samarbetet öppnar även upp för stora möjligheter till effektivare hantering och snabbare kommersialisering av bokrättigheter till fördel för såväl författare som Hoi Publishing”, skriver Hoi.

AI-röster kommer – men när?

Inom branschen är den allmänna uppfattningen att tekniken för maskininläsning av ljudböcker med talsyntes även kallat för ”AI-röster” är tillräckligt bra för att fungera med fackböcker, men ännu inte redo för skönlitteratur.

Lästips: Fem steg till självläsande böcker via ljudböcker med talsyntes

Hoi Publishing nämner också att man konkret inledningsvis fokuserar på titlar från Kunskapshuset Förlag (som är Hoi:s fackboksimprint), Lilla Hoi (barnböcker), Lusthuset Förlag (erotik) och Hoi Agency (förlagsagentur).

”De första översättningsuppdragen har redan lagts ut på Reedz av Hoi Publishing och det är överenskommet att Hoi Publishing kommer att på olika sätt bistå Reedz i utvärderingen av dess AI-teknik, vilket över tid förväntas kunna resultera i många betydelsefulla affärer”, skriver Hoi.

– Vår banbrytande AI-teknik kan ytterligare förstärka Hoi’s författarvänliga villkor genom att låta läsare och lyssnare världen över ta del av förlagets böcker och noveller på deras olika modersmål. Därför är det här samarbetet med Hoi Publishing en viktig milstolpe för oss som jag är övertygad kommer spela stor roll för utvecklingen av både Reedz och Hoi, säger John Strandberg, Grundare av Reedz, i samma pressmeddelande.

Fotnot: Boktuggs chefredaktör Sölve Dahlgren är även medgrundare till Hoi förlag (numera Hoi Publishing), lämnade styrelsen 2017, men är fortfarande passiv delägare (8 %).

Jobbar du i bokbranschen? Läs Analysbrevet och prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.