Akademitvist slutade med dyr nota

Svenska Akademien stämde Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront för brott mot det så kallade klassikerskyddet. Tvisten förlorades och Akademien blev därmed ersättningsskyldig till motpartens rättegångskostnader. Foto: Jessica Gow/TT

Svenska Akademiens rättsliga process mot nazistiska Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen blev en kostsam affär. Det framgår av Akademiens verksamhetsberättelse för förra året.

Till Svenska Akademiens uppdrag hör att bevaka det så kallade klassikerskyddet. Skyddet överträddes, ansåg Akademien, när Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen på sina hemsidor publicerade flera klassiska verk. Motiveringen var att det fanns en risk för att ”verken uppfattas ge legitimitet åt budskap som kan innebära bland annat hets mot folkgrupp”.

Akademien inledde därför 2019 en rättslig process i Patent- och marknadsdomstolen där man yrkade på att föreningarnas användning av verken skulle förbjudas vid vite. Domstolen var dock av en annan åsikt. I en dom den 15 april i fjol slog rätten fast att skyddet inte omfattar ”sammanhanget för återgivningen”.

Trots att Akademien inte ansåg att domskälen var särskilt övertygande överklagades inte domen. I stället vill Akademien att riksdag och regering tar ställning till om domstolens avgränsning av skyddet är godtagbart eller om ett förtydligande av lagskyddet behövs.

Svenska Akademien hade hos justitiedepartementet begärt att få ersättning för sina advokatkostnader i samband med rättsprocessen – en ansökan som avslogs i juni förra året. Nu framgår av Svenska Akademiens årsredovisning att man betalat cirka 1,5 miljoner kronor, vilket avser motpartens rättegångskostnader.

TT

TT

Sveriges mest trovärdiga nyhetsförmedlare är är för många TT (Tidningarnas Telegrambyrå) som sedan 1921 varit en oberoende aktör i Mediesverige med mottot snabbt, korrekt och trovärdigt. Boktugg samarbetar med TT för att få tillgång till fler boknyheter och intervjuer än vi själva hinner med.

tt@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.