Storytels ersättning per timme ljudbok ökade under Q4-2021

Storytels ersättningsnivåer varierar över året, men inte mycket. Så här ser utvecklingen ut sedan januari 2019 då timersättning infördes. Foto: iStock. Montage: Boktugg.

Nu har förlagen fått sin redovisning från Storytel för lyssningen och läsningen av deras böcker under fjärde kvartalet 2021. Enligt samstämmiga källor till Boktugg så landade royaltyn per timme denna gång på 4,32 kr som sedan delas mellan Storytel och förlagen.

De flesta förlag har standardavtal som ger 50 procent, större förlag kan ha förhandlat till sig en högre procentsats.

Med andra ord genererade de flesta ljudbokstimmarna 2,16 kr/h till förlagen som sedan delas med författarna. Beroende på vilken royaltysats författaren har i sitt avtal (kan vara så låg som 12 procent och så hög som 70 procent) varierar författarnas ersättning. På nyare avtal är det vanligt med 20 procent (eller mer), vilket innebär 43 öre per timme till författaren. Eller 4,30 kr för en tio timmar lång ljudbok.

Detta var en ökning jämfört med tredje kvartalet (2,06 kr/h) men lägre än fjärde kvartalet 2020 (2,29 kr/h). Historiskt sett har ersättningen per timme varit högst just under fjärde kvartalet, troligen för att folk lyssnar mindre under december då vi är lediga och umgås med släkt och vänner.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL