Biblioteksförening sågar tillträdesförbud på bibliotek

Regeringen föreslår att tillträdesförbudet som infördes på butiker i mars ska gälla även på bibliotek. Arkivbild: Johan Nilsson/TT.

Regeringen vill utöka tillträdesförbudet till att innefatta även bibliotek. Svensk biblioteksförening är kritisk och tror att det är fel metod.

– Det baserar sig på att vi tycker att biblioteken är en öppen arena och ett öppet rum – där ska alla få tillgång till information. Börjar man stoppa den möjligheten, då har vi begränsat ordet “alla”. I bibliotekslagen står det att biblioteken ska vara till för alla, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Sedan den 1 mars i år omfattar tillträdesförbudet butiker, men regeringen vill nu utvidga förbudet så att det även ska gälla på bibliotek och i simhallar.

– Det är viktigt att samhället är tydligt i att dåligt beteende måste få konsekvenser. Samhället måste sätta gränser för den som inte visar hänsyn till sina medmänniskor, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Portas vid begäran

Tanken med tillträdesförbudet är att personer som begår brott eller trakasserar anställda ska kunna portas efter beslut av åklagare, om ett bibliotek begär det. Ett särskilt skäl är att personen i fråga tidigare begått brott i eller i anslutning till verksamheten. Tillträdes­förbud till bibliotek ska även kunna meddelas vid risk för vissa ordnings­störningar.

Enligt förslaget ska tillträdesförbudet gälla i upp till ett år men kan förlängas vid behov. Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Fel metod

Karin Linder från Svensk biblioteksförening är också fundersam kring hur tillträdesförbudet ska fungera i praktiken.

– Då måste biblioteken få medel så att det kommer vakter som kan göra det här, för bibliotekarier kan inte agera dörrvakter. Om man vill komma till rätta med att det i dag finns ordningsstörningar på bibliotek tror vi fortsatt att lag är fel metod.

TT: Vad ska man göra i stället?
– Man får nog titta på det från situation till situation, men det finns bibliotek i dag som har arbetat framgångsrikt tillsammans med andra kommunala verksamheter eller med civilsamhället. Det finns också bibliotek där man bestämt sig för att de här lokalerna är inte ändamålsenliga, utan man har byggt om – i Bredäng (i Stockholm) till exempel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

TT

TT

Sveriges mest trovärdiga nyhetsförmedlare är är för många TT (Tidningarnas Telegrambyrå) som sedan 1921 varit en oberoende aktör i Mediesverige med mottot snabbt, korrekt och trovärdigt. Boktugg samarbetar med TT för att få tillgång till fler boknyheter och intervjuer än vi själva hinner med.

tt@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.