Debatt – Ola Persson: Dyster framtid för antikvariaten

Ola Persson på antikvariatet Yconoma Books ser en dyster framtid för antikvariaten i Sverige. Foto: Privat.

Den tiden är sedan länge förbi då företag som Rönnells hade femton anställda och var självklara nav i handeln med antikvariska böcker. Nu kämpar många antikvariat för att överleva och företagen som avvecklas är långt fler än de som startar, skriver Ola Persson. 

Ola Persson på antikvariatet Yconoma Books som byggt upp en databas över Sveriges alla (ca 1 100) antikvariat, historiska som verksamma, ser ingen ljusning för branschen. Han utvecklar sina tankar nedan:

Den låga lönsamheten och yrkeskårens höga ålder kommer att driva på nedgången. I dag finns det runt 270 antikvariat av någorlunda storlek på marknaden. För fem år sedan fanns det över 320. Mest utsatta är antikvariat med butik som inte digitaliserat sitt sortiment. Hyreskostnader och sjunkande försäljning till följd av kundernas växande intresse för att handla på nätet är ingen bra kombination. Bättre förutsättningar har möjligen de som inte har butik eller som övergett butiken och satsar på handel över nätet, framför allt via marknadsplatserna Bokbörsen och Antikvariat.net.

På Bokbörsen ryms över 3,3 miljoner titlar, som ägs av såväl antikvariatsföretag som enskilda personer. Här är konkurrensen hård mellan säljarna. Privatpersoner kan sälja till mycket lägre priser än företagen, som ibland klagar över ”prisdumpning”. Omsättningen av företag på Bokbörsen är hög, många slutar och åtskilliga kommer till. De antikvariat som vill lyckas och nå en bra försäljning måste vara medvetet selektiva och inhandla böcker som är relativt ovanliga på marknadsplatsen och som genom professionell katalogisering kan öka sina böckers konkurrenskraft. 

På den mindre marknadsplatsen Antikvariat.net, som ägs av de nordiska antikvariatsföreningarna, finns de namnkunniga och väletablerade antikvariaten, i regel med butiker i städer och större orter. På den svenska delen finns 30 antikvariat med tillsammans  drygt 630 000 titlar. För att få plats här måste man vara medlem i Svenska Antikvariatsföreningen och bevisa att man kan sitt yrke. Det bokliga kunnandet är därför högt. Utbudet är rikt på vetenskapliga verk, rariteter och vackra ofta unika band.

Här bygger framgång delvis på en trogen kundkrets, inte minst samlarna. Men likväl slår kostnader, sjunkande försäljning och hög ålder hos innehavarna (och samlarna) ut företag efter företag. De senaste fem åren har över tio deltagare slagit igen på Antikvariat.net. Nyrekryteringen är minimal. 

I kraft av yrkeskunnande, kostnadsjakt, breddad verksamhet med kulturarrangemang och konsulttjänster, finns det fortfarande antikvariat som ger sina ägare ett betydande överskott. Men den dominerande bilden är den av fortsatta nedläggningar. Sjunkande läsintresse påstår några. Men det är fel. Bokläsandet tenderar inte att minska i Sverige. Snarare har det ökat, inte minst under coronapandemin då även antikvariaten fått känna av en försäljningsökning. En tydlig förändring är att det växande utbudet av e-böcker slår mot försäljningen av tryckta böcker.

Men för antikvariaten ligger den avgörande förändringen i att utbudet av titlar har exploderat på nätet, vilket har pressat priserna samtidigt som kostnaderna är svåra att komma ifrån. Nedläggningen av antikvariat kommer att fortsätta under överskådlig tid. Och nyetableringar blir allt mer sällsynta. 

Ola Persson
Yconoma Books, Väddö 

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.