Volati överväger separat börsnotering av Akademibokhandeln

Mårten Andersson, VD Volati Fotograf: Niclas Liedberg

Idag släppte Volati sin årsrapport. Men den stora nyheten är att styrelsen ska utvärdera en särnotering av affärsområdet Akademibokhandeln.

”Styrelsen i Volati AB har gett ledningen i uppdrag att utvärdera en eventuell utdelning (till stamaktieägare i Volati) av Volatis andelar i, och notering av, affärsområdet Akademibokhandeln. Syftet är att ge Akademibokhandeln och Bokus bästa möjliga förutsättningar att öka tillväxttakten i sina digitala kanaler. De digitala kanalerna stod för 44 procent av försäljningen under 2020 och försäljningstillväxten i dessa kanaler var 25 procent jämfört med 2019”, skriver Volati i ett pressmeddelande.

Volati menar att affärsområdet Akademibokhandeln har utvecklats positivt sedan förvärvet 2017.

”Verksamheten kännetecknas idag av god lönsamhet och kraftig tillväxt i de digitala kanalerna. Akademibokhandeln har en stark marknadsposition genom framgångsrika digitala kanaler som e-handelsbutikerna Akademibokhandeln.se och Bokus samt abonnemangstjänsten Bokus Play – och genom ett rikstäckande nät av lönsamma butiker”, skriver Volati.

Vi kan väl invända att ehandel kanske inte är en rent digital kanal men Volati skriver ändå att de digitala kanalerna stod för 44 procent av Akademibokhandelns försäljning under 2020 och affärsområdet har ökat sin marknadsandel inom e-handel under året.

Akademibokhandeln har en tydlig ambition att öka tillväxttakten i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar. För att ge Akademibokhandeln de bästa utvecklingsmöjligheterna framöver har styrelsen i Volati beslutat att utvärdera om affärsområdet har bättre förutsättningar att accelerera sitt tillväxtinriktade arbete som ett självständigt bolag.

 – Med två fantastiska varumärken, 44 miljoner onlinebesökare årligen, 13 miljoner besökare i butik och 2 miljoner kunder i kundklubben är Akademibokhandeln och Bokus unikt positionerade för att öka takten i den digitala omställningen och driva tillväxt under de närmaste 3–5 åren, säger Mårten Andersson, vd för Volati, i pressmeddelandet.

Styrelsen i Volati har därför givit bolagsledningen i uppdrag att utvärdera och skapa förutsättningar för ett självständigt bolag med utgångspunkt i affärsområdet Akademibokhandeln, samt utdelning av Volatis andelar i det bolaget till stamaktieägarna i Volati genom en så kallad Lex Asea-utdelning. Det nya bolagets aktier avses särnoteras. Styrelsens ambition är att slutföra utvärderingen under våren 2021 och återkomma till aktieägarna med mer information inför årsstämman den 28 april 2021. Eventuellt beslut om utdelning av aktier i Akademibokhandeln fattas av Volatis bolagsstämma.

Volatis rapport idag, om affärsområdet Akademibokhandeln:

99 % av materialet på Boktugg är gratis att läsa. Om du är en regelbunden läsare får du gärna stötta oss genom att
✔️ bli betalande prenumererant
✔️ bli sponsor
✔️ swisha ett bidrag
Om du gillar den här artikeln kan du ju tipsa en vän. Och du läser väl redan vårt gratis nyhetsbrev?

66 procents tillväxt i Akademibokhandelns digitala kanaler – butikerna påverkade av nya restriktioner i julhandeln
Affärsområde Akademibokhandeln inledde kvartalet med den bästa oktobermånaden någonsin. Butiksbesöken var tillbaka på normala nivåer och försäljningen i de digitala kanalerna var fortsatt mycket hög. Akademibokhandeln gick med andra ord mot ett år med god omsättnings- och resultattillväxt – trots att pandemin påverkat handeln under större delen av året. De utökade restriktionerna och skärpta rekommendationerna från myndigheter om att inte besöka fysiska butiker fick dock påverkan på butiksförsäljningen under den viktiga julhandeln. Volymmässigt vägdes detta upp av en stark tillväxt i de digitala kanalerna – 66 procent tillväxt i kvartalet – vilket innebar att omsättningen ökade med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Försäljningen i de digitala kanalerna stod totalt för 40 procent av omsättningen. Förskjutningen mot digitala kanaler fick dock en temporärt negativ påverkan på lönsamheten, vilket innebar att EBITA minskade med 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Siffrorna:

  • Nettoomsättning jan–dec 2020 blev 1775 Mkr (1793 Mkr 2019)
  • EBITA 67 Mkr (76)

Snabbanalys av en eventuell separat börsnotering av AKB/Bokus

Just nu finns det gott om riskkapital som är redo att investeras i digitala prenumerationstjänster. För att få tillgång till det kapitalet kan det vara enklare att paketera Akademibokhandeln med fokus på Bokus och Bokus Play. Kanske är det nu som namnbytet till Bokus sker? Dessutom kan en notering av Bokus (där butiksnätet snart är den mindre delen om den digitala tillväxten fortsätter) öppna upp för möjligheten till en strukturaffär med någon annan aktör – Nexory och/eller Bookbeat. Eller rentav att under några år bygga upp en starkare digital position och därefter sälja till Storytel.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.