Denna artikel sponsras av författare/förlag

Markus Dencker skriver om psykiatrins eget Moment 22

Psykologen och författaren Markus Dencker. Foto: Clara Dencker

I den essäistiska bokserien Psyk 22 utforskar Markus Dencker psykiatrins utmaningar med grund i sina egna erfarenheter som psykolog.

Serien Psyk 22 består av tre böcker: Ordningslära, Minneslära och Gränslära. Författaren Markus Dencker fick idén till böckerna medan han pluggade till psykolog för knappt 10 år sedan.

– När jag började plugga hade jag just fått mitt första barn. Sedan fick jag två barn till parallellt med utbildningen. Under samma tid gick jag dessutom i en psykoanalytisk terapi, två gånger i veckan under nästan fem år, berättar Markus. 

Psykoterapin hjälpte honom att omformulera sin syn på sig själv, sina förmågor, sin kapacitet, sitt ansvar och sin skuld. Den gav honom en ny syn på familj och relationer, och omstöpte hela hans människosyn. 

– Två av de främsta insikterna jag fick under den här tiden har format mig som psykolog och författare. För det första visade terapin mig hur kraftfullt det kan vara att förstå en människa och att hjälpa den att lösa de problem den står inför. För det andra visade den mig att man som förälder absolut inte är maktlös inför de destruktiva mönster som riskerar att utvecklas i alla familjer och som påverkar barnens psykiska utveckling.

Ur denna insikt växte Gränslära fram, en samling texter som handlar om familj och föräldraskap. Minneslära, bok nummer två, kom till i samband med Markus examensarbete som handlade om drömmar och trauma. Han gick in i sina egna minnen och började fundera på i vilken utsträckning han hade minnen som skulle kunna bedömas som trauma, som en sorts utredning av sig själv.

När han sedan började arbeta som psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin tyckte han att det fanns ett klimat som inte alls hade samma tro som han själv på förändring genom förståelse och relationer.

– Snarare baserade man sin förståelse på en mer statistisk människosyn i vilken utredningar, diagnostik, symtomreduktion och läkemedelsbehandling var centrala. Det är det här jag ägnat så mycket tid åt att formulera i ord, säger Markus.

Den tredje boken i trilogin, Ordningslära, kretsar kring hur fyrkantigt det blir att applicera en medicinsk vetenskaplig modell på livsproblem.

– Jag upptäckte tidigt att jag hade ett starkt intresse för familjeterapi, och det medicinska förhållningssättet är nästan som en motpol till familjeterapin. Efter hand blev jag alltmer kritisk till det medicinska tänkandet.

Idag arbetar Markus på ett behandlingshem där man jobbar med familjeterapi och där inte diagnoserna är huvudfokus. 

Gränslära

Gränslära

 • Förlag: Vulkan
 • Format: Danskt band
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 2020-12-04
 • ISBN: 9789189231092
Minneslära

Minneslära

 • Förlag: Vulkan
 • Format: Danskt band
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 2020-12-04
 • ISBN: 9789189179608
Ordningslära

Ordningslära

 • Förlag: Vulkan
 • Format: Danskt band
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 2020-12-04
 • ISBN: 9789189231443

Böckerna skiljer sig åt till ämne och innehåll, men alla tre kan användas för självreflektion. Den röda tråden är att psykoterapi kan vara en nyckel till att förstå och minska psykiskt lidande.

Gränslära kan föräldrar läsa tillsammans för att diskutera hur man vill ha det gemensamma livet. Minneslära kan läsas av var och en som är intresserad av att reflektera över sitt eget liv och hur det kommer sig att livet blev som det blev. 

Ordningslära kan väcka reflektion kring hur den psykiatriska vården är organiserad och användas av professionella som läkare, socionomer och psykologer för att skapa dialog och diskussion, men kan även med fördel läsas av patienter.

– Att förstå vetenskapen bakom vad som förorsakar psykiskt lidande kräver egentligen avancerad fackkunskap. Som författare brinner jag för att göra dessa komplicerade förhållanden enklare att förstå. Jag hoppas till och med att det ska kunna vara underhållande att sätta sig in i dessa svåra frågor genom mina böcker. Det här är ju ämnen som egentligen berör alla och därför bör inte kunskapen om dem bara finnas bland professionella. Genom att lära människor mer om bakgrunden till psykiskt lidande tänker jag mig att jag hjälper dem att söka sig till rätt vård. 

Böckerna är ett slags mellanting mellan facklitteratur och biografi, konst och vetenskap, och glider enligt författaren mellan att vara självbiografiska, fiktiva och autofiktiva.

– I vissa avseenden ser jag mig som en undersökande journalist, ibland en professionell psykolog som reflekterar över arbetet, ibland som en skönlitterär författare. Stora delar av innehållet är självbiografiskt och reflekterande, säger Markus och fortsätter:

– För mig som har en bakgrund i kulturvärlden har det fallit sig naturligt att formulera mig i en brett hållen essäform i vilken psykologi, konst, litteratur, filosofi och vetenskap finns parallellt i samma text för att bygga upp en rik förståelse av vad det är att vara människa. Det ska inte behöva vara tråkigt att förstå mer om hur man kan bygga upp ett fungerande liv.

Om författaren

Markus Dencker (född 1972) är trebarnsfar och legitimerad psykolog. Efter att ha arbetat i kulturvärlden (bl a konstboken Egenart från 2001) och sedan med hemlösa missbrukare bytte han bana. Sedan 2013 har han arbetat som psykolog, till en början inom BUP och sedan i rollen som miljö- och familjeterapeut på behandlingshem. Läs mer på psyk22.se

Gränslära

Gränslära
Serie Psyk 22
Författare
Förlag Vulkan
GenreMedicin
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor478
Vikt0
Utgiven2020-12-04
SABVl
ISBN 9789189231092
Gränslära handlar om familjer, relationer och vikten av att stå ut med vår existentiella situation. Delar av boken är en sorts föräldrahandbok som utgår ifrån fenomenet gränser. Både vuxna och barn måste nämligen lära sig att hantera sina egna, sina medmänniskors och livets begränsningar. Boken blir en karta över individen, familjen och livet. Läsaren får på så vis en bild av de gränskonflikter som ingen familj kan undkomma. Boken avslutas med en hypotes om hur det kommer sig att unga svenskar under vår tid tycks uppleva ett större psykiskt lidande än tidigare generationer.   Psyk 22 är en trilogi bestående av böckerna Minneslära, Gränslära och Ordningslära. Det gemensamma temat är människors liv och de problem som ibland uppstår i dem. Tillsammans bildar texterna en historia om psykiatrins eget Moment 22 – vården kan inte samtidigt både möta patienter som unika individer och ge en evidensbaserad vård som helt utgår ifrån statistik. Psyk 22 berättar om de livs- och relationsproblem som människor behöver hjälp med för att lösa sina knutar och nå långsiktig förändring, medan vår allt mer biologiskt inriktade psykiatri fokuserar på diagnoser,läkemedel och symtomlindring.   MARKUS DENCKER (född 1972) är trebarnsfar och legitimerad psykolog. Under 1990-talet studerade han humaniora i Uppsala samtidigt som han arbetade på konstmuseum. I samband med att han år 2001 gav ut boken Egenart (tillsammans med fotograf Thron Ullberg) flyttade han till Stockholm där han arbetade med hemlösa missbrukare. När hans första barn föddes bestämde han sig för att skola om sig. Sedan 2013 har han arbetat som psykolog, till en början inom BUP och sedan i rollen som miljö- och familjeterapeut på Viksjö Gård Behandlingshem.

Minneslära

Minneslära
Serie Psyk 22
Författare
Förlag Vulkan
GenreMedicin
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor373
Vikt0
Utgiven2020-12-04
SABVl
ISBN 9789189179608
Minneslära är en sorts bekännelser – en berättelse om författarens egna minnen. Men boken är inte självutlämnande  för sakens skull. Genom en förståelse av hur författaren påverkats av sina egna erfarenheter har han även formulerat en generell hypotes om hur minnen kan påverka kroppsliga processer. I Minneslära får vi följa med på stormande hav, in i sjukdomar, hypokondri och psykoterapi. Men inte minst får vi ta del av en teori som skulle kunna förklara hur inflammationer uppstår ur förhållanden som råder i psyket. Psyk 22 är en trilogi bestående av böckerna Minneslära, Gränslära och Ordningslära. Det gemensamma temat är människors liv och de problem som ibland uppstår i dem. Tillsammans bildar texterna en historia om psykiatrins eget Moment 22 – vården kan inte samtidigt både möta patienter som unika individer och ge en evidensbaserad vård som helt utgår ifrån statistik. Psyk 22 berättar om de livs- och relationsproblem som människor behöver hjälp med för att lösa sina knutar och nå långsiktig förändring, medan vår allt mer biologiskt inriktade psykiatri fokuserar på diagnoser,läkemedel och symtomlindring.   MARKUS DENCKER (född 1972) är trebarnsfar och legitimerad psykolog. Under 1990-talet studerade han humaniora i Uppsala samtidigt som han arbetade på konstmuseum. I samband med att han år 2001 gav ut boken Egenart (tillsammans med fotograf Thron Ullberg) flyttade han till Stockholm där han arbetade med hemlösa missbrukare. När hans första barn föddes bestämde han sig för att skola om sig. Sedan 2013 har han arbetat som psykolog, till en början inom BUP och sedan i rollen som miljö- och familjeterapeut på Viksjö Gård Behandlingshem.

Ordningslära

Ordningslära
Serie Psyk 22
Författare
Förlag Vulkan
GenreMedicin
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor513
Vikt0
Utgiven2020-12-04
SABVl
ISBN 9789189231443
Ordningslära handlar om att svensk psykiatri under de senaste decennierna allt mer strävat efter vad man kallar en evidensbaserad vård. I berättelsen som växer fram i Ordningslära framstår problem med den här satsningen. Den är fragmentiserande och ibland nästan pseudovetenskaplig. Genom boken löper berättelsen om två bröder. Den ene, Josef, vet inte vad han är anklagad för och den andre, K, söker en sanning som inte går att finna. De har fastnat i var sin kamp med en psykiatri som översatt svåra minnen och relationsproblem till medicinsk diagnostik.   Psyk 22 är en trilogi bestående av böckerna Minneslära, Gränslära och Ordningslära. Det gemensamma temat är människors liv och de problem som ibland uppstår i dem. Tillsammans bildar texterna en historia om psykiatrins eget Moment 22 – vården kan inte samtidigt både möta patienter som unika individer och ge en evidensbaserad vård som helt utgår ifrån statistik. Psyk 22 berättar om de livs- och relationsproblem som människor behöver hjälp med för att lösa sina knutar och nå långsiktig förändring, medan vår allt mer biologiskt inriktade psykiatri fokuserar på diagnoser, läkemedel och symtomlindring.   MARKUS DENCKER (född 1972) är trebarnsfar och legitimerad psykolog. Under 1990-talet studerade han humaniora i Uppsala samtidigt som han arbetade på konstmuseum. I samband med att han år 2001 gav ut boken Egenart (tillsammans med fotograf Thron Ullberg) flyttade han till Stockholm där han arbetade med hemlösa missbrukare. När hans första barn föddes bestämde han sig för att skola om sig. Sedan 2013 har han arbetat som psykolog, till en början inom BUP och sedan i rollen som miljö- och familjeterapeut på Viksjö Gård Behandlingshem.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som skrivs av journalister, men som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter för bokbranschen. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra Marknadspaket

tips@boktugg.se