Denna artikel sponsras av författare/förlag

Fredrik Önnervik skärskådar feminismen i sin bok

Fredrik Önnervik debuterar med en kritisk idéanalys av feminismen. Foto: Privat

Det feministiska jämställdhetsidealet är verklighetsfrånvänt. Det hävdar Fredrik Önnervik i sin bok Kön och makt i historien – en kritisk idéanalys av feminismen.

– Jag har länge varit intresserad av olika former av debatter inom politisk teori, bland annat frågor som rör ideologier. Feminismen är intressant eftersom den tycks fredad från den typ av kritik som andra ideologier får utstå. Därför ville jag skärskåda feminismen, för att se om den verkligen är så bortom kritik som den ofta framställs, säger Fredrik Önnervik.

I boken Kön och makt i historien – en kritisk idéanalys av feminismen har Fredrik använt sig av en omfattande forskningslitteratur, tillsammans med olika politisk-teoretiska resonemang. 

– Det finns inte en lika omfattande och granskande bok om feminismen, definitivt inte på svenska. De flesta böcker som skrivits i ämnet gör flera onödiga eftergifter och går inte heller tillräckligt mycket på djupet. Eftersom feminismen, åtminstone den del som idag är hegemonisk, enligt mig även har negativa effekter på samhället är det hög tid att, om inte annat, påbörja en diskussion om detta.

Fredrik definierar feminismen som baserad på ett antal fundamentala antaganden, bland annat att samhället är ett patriarkat, att kön är en social konstruktion, att kvinnan har varit förtryckt historiskt, att jämställdhet är ett allt annat överskuggande värde, samt på en aversion mot män och maskulinitet. 

– Dessa antaganden utgör den ”feministiska världsbilden” och jag hänvisar till en uppsjö av feministiska tänkare och teoretiker för att visa att den är gemensam för de flesta feminister, om än inte universell.

En av de mer kontroversiella röda trådarna i boken är idén om att kvinnor inte har varit förtryckta historiskt. Fredrik avfärdar detta som en modern projektion baserad på just en feministisk världsbild. 

– Det vore mer korrekt att beskriva historien som präglad av olika könsroller, olika rättigheter, skyldigheter och privilegier, och att dessa var balanserade mot varandra med olika för- och nackdelar för båda könen. I boken ger jag åtskilliga exempel på detta. Därmed inte sagt förstås att det inte existerade saker som var dåliga, men de finner vanligen sin grund i orsaker som inte har något att göra med ”patriarkalt förtryck”.

Ett annat kontroversiellt tema i boken är att Fredrik hävdar att feminismen inte är för jämställdhet i någon verklig bemärkelse.

– Det feministiska jämställdhetsidealet är inte bara verklighetsfrånvänt på grund av förnekandet av existensen av biologiska könsskillnader, det bygger på en i grunden föraktfull inställning gentemot män och maskulinitet som inte är hälsosam för ett samhälle.  

Om man är för jämställdhet mellan könen, utan att vara för likriktning eller särskilda privilegier för endera könet, vad skulle du vilja kalla det?
– Klassisk liberalism kan vara ett passande begrepp att använda om en sådan föreställning, om det handlar om jämställdhet i bemärkelsen juridisk jämlikhet. Feminismen, som jag ser det, har dock aldrig handlat om detta annat än i undantagsfall, och i synnerhet inte idag, säger Fredrik.

Han hoppas att alla som är intellektuellt nyfikna ska läsa boken och fundera över det som presenteras. Eftersom feminismen idag genomsyrar samhället ser han det som än mer angeläget att faktiskt undersöka de feministiska ståndpunkter som han menar ofta framställs som otvivelaktiga sanningar.  

– Jag hoppas att den kan sticka hål på en del falskheter och halvsanningar som idag ofta upprepas utan att möta några motargument. Min tanke är även att den kan få folk att börja tänka kritiskt. Även om de inte håller med om de slutsatser som dras är det väldigt viktigt att man tar sig tid att undersöka sina åsikter och värderingar. En världsbild som i slutändan inte stämmer överens med verkligheten borde överges, och då måste man undersöka vilka motargument som finns, säger Fredrik och tillägger:

– Själv har jag aldrig förstått varför olikheter mellan män och kvinnor bör uppfattas som något dåligt. Det är snarare just våra olikheter som gör oss intressanta för, och attraherade av, varandra. Könsskillnader bör bejakas, inte utrotas eller förnekas.

Om författaren

Fredrik Önnervik bor i Malmö och arbetar till vardags inom rättsväsendet. Han har ett stort intresse för politisk filosofi och samhällsanalys, och utkom den 26 oktober med sin debutbok Kön och makt i historien – en kritisk idéanalys av feminismen.

Kön och makt i historien – en kritisk idéanalys av feminismen

Kön och makt i historien – en kritisk idéanalys av feminismen
Författare
Förlag Vulkan
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatStorpocket
SpråkSvenska
Antal sidor366
Vikt0
Utgiven2020-10-26
SABOhja
ISBN 9789189219717
Feminismen framställs ofta som självklar ståndpunkt. Men i verkligheten är det en ideologi som i denna bok hävdas bygga på ofta felaktiga eller överdrivna grunder. Här undersöks och kritiseras den feministiska ideologin på ett sätt som tidigare inte har gjorts.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som skrivs av journalister, men som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter för bokbranschen. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra Marknadspaket

tips@boktugg.se