ANNONS

Minst ett exemplar av varje tryckt bok ska sparas

Sveriges forskningsbibliotek behöver stärka sitt samarbete kring bevarande och gallring av fysiska samlingar. Annars är risken att viktigt material går förlorat för framtidens forskare. I rapporten Allt åt alla för alltid föreslås ett nationellt ramverk och en vision för det gemensamma arbetet.
Visionen kan sammanfattas i att ”forsknings­biblioteken samverkar långsiktigt och tar ett gemensamt ansvar för att spara, bevara och tillgängliggöra material för dagens och framtidens behov för alla sina målgrupper”. Arbetsgruppen föreslår att minst ett exemplar av det svenska trycket ska bevaras som ”samhällets minne”. Utöver det ska även ett tillräckligt antal exemplar sparas. Det är också viktigt att materialet tillgängliggörs på ett effektivt sätt, via till exempel digitalisering och fjärrlån. För att sökbarheten ska vara god måste materialet förses med kvalitativ metadata, skriver Kungliga Biblioteket i ett pressmeddelande.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

SPONSRAT INNEHÅLL