Denna artikel sponsras av författare/förlag

Anna-Karin Kask: Tystnaden är härskarteknikernas bästa vän

Anna-Karin Kask, dramapedagog och författare. Foto: Anita Blomqvist

I boken Härskartekniker: sagor för vuxna, föreläsningar och workshops utgår Anna-Karin Kask från Sagometoden, en metod för att synliggöra och förebygga härskartekniker.

Anna-Karin Kask är dramapedagog och har i över 20 år arbetat med grupputveckling, kommunikation och gestaltning. Skapande och kreativa metoder har alltid varit centrala verktyg.

– En barndomsväns mamma, Madeleine Jeanneau, var en av de personer som på ett tillåtande sätt lät oss barn utforska teater utan pekfingrar. Vi satte upp små minipjäser hemma i deras lägenhet, iklädda Madeleines klänningar. Vid ett tillfälle fick vi följa med till Umeå Universitet och ett dramapass. Det var mitt första möte med dramapedagogiken och något jag minns än idag. Det var magi, ett annat sätt att vara, mötas på, uttrycka sig och jag kände att detta var helt rätt för mig, berättar Anna-Karin.

Hon har alltid tyckt att det varit spännande det här med hur vi människor fungerar, våra beteenden.

– Det är viktigt, tänker jag, att reflektera över sina egna värderingar och normer: Hur kommer det sig att jag tycker si och så? Värdegrundsarbete handlar om att förstå att även när jag inte väljer så gör jag ett val. Att bli medveten om att jag som individ kan göra aktiva val. Det är också viktigt att kritiskt granska tillsammans i en grupp eller arbetslag för att synliggöra normer och värderingar. Är alla inkluderade?

År 2019 släpptes Anna-Karin Kasks bok Härskartekniker: sagor för vuxna.

– Härskartekniker är metoder och tekniker som man använder sig av i syfte att skaffa negativ makt över andra. Det kan till exempel vara att jag vill att någon ska backa, tystna eller att jag vill att någon ska hålla med mig. Härskaren använder olika tekniker eller metoder som exempelvis osynliggörande, nedvärderande, förlöjligande eller undanhållande av information för att nå sitt mål. Den medvetna härskaren vill ha makt över individer och situationer. Öka sitt inflytande och hävda sig själv genom att trycka ned andra.

Anna-Karin har personliga erfarenheter av att ha varit utsatt för härskartekniker på sin arbetsplats, vilket var anledningen till att hon började skriva på boken.

– Ett sätt att bearbeta var att sätta ord på det jag var med om. Det fanns ingen tanke på att det skulle bli en bok eller handla om härskartekniker. Ut kom en saga. Sagan var tillskruvad och humoristisk, och den hjälpte mig att läka, att skratta åt det jobbiga som pågick. Jag kunde genom skrivandet och sagan som form få distans till det jag var med om. På så sätt fick jag syn på att det jag var med om var härskartekniker och medvetna sådana. Tanken om en bok föddes. Då jag är dramapedagog föll det sig naturligt att koppla det till kreativa metoder, det jag kallar Sagometoden, säger hon.

Härskartekniker: sagor för vuxna

Härskartekniker: sagor för vuxna

  • Förlag: Hoi Förlag AB
  • Format: Danskt band
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 2019-01-21
  • ISBN: 9789176970904

I boken finns bland annat tio berättelser om härskartekniker som alla har formen av en saga. Alla sagor utom två är självupplevda. 

– Att beskriva ett dilemma i sagoform gör att du som läsare genom sagans magiska kraft kan få distans. Sagan ger oss möjlighet att synliggöra svåra saker utan att det behöver bli utlämnande. Jag vill på ett humoristiskt sätt få den som läser att kunna känna igen beteenden de stött på hos någon annan eller sig själva.

Sagometoden handlar i första hand om att förebygga. Med hjälp av sagan som form kan man åskådliggöra sådant som många gånger är svårt att ”ta på”. Beroende på grupp kan man arbeta på en mängd olika sätt kopplat till sagorna i boken och till olika kreativa metoder och övningar. 

Först och främst vänder sig boken till vuxna.

– Som före detta sjukhusclown tror jag på skrattets läkande kraft och förhoppningsvis kan sagorna locka fram skratt och igenkänning där du kan hitta styrkan att våga säga ifrån, för tystnaden är härskarteknikernas bästa vän.

Förhoppningen är också att arbetsgrupper genom boken ska få möjlighet att prova andra arbetsformer än vad man vanligtvis gör. Att synliggöra mönster, attityder, normer och värderingar. Hur hanteras konflikter i verksamheten och vad för det med sig?

Anna-Karin håller i föreläsningar och workshops för vuxna i organisationer, företag och skolor från gymnasieåldern och uppåt. Föreläsningen bygger på hennes egna erfarenheter av att ha varit utsatt för härskartekniker. Vad var det som hände? Vilka lärdomar har hon gjort? En workshop kan se ut på lite olika sätt beroende på grupp och vad som efterfrågas. Till exempel kan man välja att arbeta med diskussions- och reflektionsövningar på olika sätt kopplat till sagorna i boken.

– Det går också bra att boka både föreläsning och workshop. Tanken med både föreläsningen och workshop är att få inspiration och ingångar till ett kontinuerligt arbete där vi förebygger osunt klimat.

Att arbeta med kreativa metoder kan ge nya infallsvinklar och idéer, menar Anna-Karin.

– Vi blandar allvar och lekfullhet. Vi får möjlighet att se och möta varandra på andra sätt än det vi är vana vid, och därmed en ökad förståelse för varandra. Vi kan titta, analysera och reflektera både med distans och med djup och skärpa. Det är genom kommunikation och möten vi förebygger maktspel som är eller kan bli osunda, och det är det som är Sagometodens och de kreativa övningarnas styrka, säger Anna-Karin.

Om författaren

Anna-Karin Kask är dramapedagog, handledare, berättare och debuterade som författare 2019 med Härskartekniker: sagor för vuxna. Hon har genom åren utarbetat och hållit i workshops, fortbildning och projekt där drama och teater haft en central roll i arbetet med att hitta nya ingångar till reflektion, arbetsformer och eget skapande. Tillsammans med två andra skriver och genomför hon musik- och berättarföreställningar. Läs mer på annakarinkask.se

Härskartekniker: sagor för vuxna

Härskartekniker: sagor för vuxna
Författare
Förlag Hoi Förlag AB
GenrePsykologi
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor131
Vikt175 gr
Utgiven2019-01-21
SABDoef
ISBN 9789176970904

Har du blivit osynliggjord på möten? Eller känt att du varit utsatt för strategier så subtila att du starkt börjat ifrågasätta dig själv? Eller är du rent av den som själv vill styra händelseutvecklingen? Den här boken handlar om just det, om makt- och härskartekniker och om hur vi ibland kan bete oss mot varandra i grupp. Det är en allvarlig bok skriven i sagoform där för givet tagna sanningar synliggörs på ett humoristiskt sätt för igenkänning och självläkning. I boken finns även en arbetsmetod för dig som vill använda materialet i till exempel grupputveckling. Härskartekniker: Sagor för vuxna är en bok för dig som har hållit käften alldeles för länge.

Författaren Anna-Karin Kask har en fil.kand. i drama- och bildpedagogik och har arbetat med grupputveckling, värdegrundsarbete, kommunikation, kroppsspråk och gestaltning i över tjugo år, och arbetar idag som handledare och dramapedagog.

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som skrivs av journalister, men som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter för bokbranschen. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra Marknadspaket

tips@boktugg.se