Denna artikel sponsras av författare/förlag

Digital konferens med fokus på att göra litteraturen tillgänglig för fler

Myndigheten för tillgängliga medier bjuder den 11 november in till en digital konferens om tillgänglig bokutgivning och de nya krav som tillgänglighetsdirektivet medför. Foto: Apelöga

Myndigheten för tillgängliga medier bjuder in bokbranschen till en digital konferens om tillgänglig bokutgivning och de nya krav som det europeiska tillgänglighetsdirektivet medför. En högaktuell fråga för alla som ger ut och distribuerar digitala böcker.

En läsare som genom en funktionsnedsättning har svårt att läsa tryckt text ska kunna få tillgång till litteratur på samma sätt som alla andra, till exempel genom att kunna använda sig av digitala abonnemangstjänster utan hinder. Idag är läsare av tillgängliga format i stor utsträckning beroende av särlösningar, anpassade versioner som produceras i efterhand.

Tillgänglighetsdirektivet, som börjar gälla 2025, kommer att ställa nya krav på hela produktions- och distributionskedjan för digitala böcker.

– När bokbranschen har ställt om och erbjuder böcker i tillgängliga format kan läsarna få tillgång till den digitala boken direkt när den ges ut av förlaget. Läsaren kommer också att få tillgång till ett betydligt större utbud, säger Kristin Nord, verksamhetsutvecklare på Myndigheten för tillgängliga medier.

Genom att bjuda in bokbranschen till den digitala konferensen Include! som gästas av några av de främsta internationella experterna inom tillgänglig bokutgivning hoppas MTM att förflyttningen mot att ge ut böcker utifrån principen om universell utformning kommer igång.

– Vi kan på olika håll i Europa se ett skifte till en mer tillgänglig bokutgivning, där förlag producerar digitala böcker som är ”born accessible”, alltså att de är tillgängligt utformade från början. I Frankrike har till exempel Hachette Livre – världens tredje största förlag – sedan något år tillbaka gått över till att göra fullt tillgängliga digitala böcker i formatet epub-3.

Luc Audrain, som är den som ligger bakom arbetet på den franska förlagsjätten, är en av talarna på konferensen.

– Han kommer att dela med sig av sina lärdomar och peka på de steg som ett förlag behöver ta för att åstadkomma ett fungerande produktionsflöde för tillgängliga böcker, säger Kristin Nord.

Från kanadensiska Rakuten Kobo deltar Wendy Reid, som just nu arbetar med att utveckla en standard för tillgängliga ljudböcker. Andra teman på konferensen är konsten att göra bildbeskrivningar och hur AI kan bidra till ökad tillgänglighet i olika tjänster.

Dessutom kommer brittiska Molly Watt, konsult inom tillgänglighet och UX-design, att tala om hur man kan arbeta för att uppnå inkluderande användarupplevelser.

– Det som är tydligt när man arbetar med digital tillgänglighet är att det handlar så väldigt mycket om att göra en förbättrad användarupplevelse – för alla. Alla läsare tjänar på att det blir lättare att navigera inuti en app för läsning, eller att texten i en e-bok flödar om beroende på vilken enhet du läser den i, säger Kristin Nord.

Hur är kunskapen om tillgänglighet idag i svensk bokbransch?
– Skiftande, skulle jag säga. Det finns aktörer som har tagit stora kliv framåt och som ser på tillgänglighet som en del i en förbättrad användarupplevelse och en möjlighet att nå nya målgrupper. Andra aktörer har en längre väg att gå, men i vårt arbete på MTM med att främja bokbranschen mot bättre tillgängliga tjänster märker vi att det finns ett ökande intresse för frågan, inte minst i och med det kommande tillgänglighetsdirektivet.

Att förstå läsarnas behov är något som ofta efterfrågas.

– En av talarna på konferensen, Hugo Setzer, som är vice ordförande i International Publishers Association, har beskrivit vad det var som gjorde honom engagerad. En av hans medarbetare med synnedsättning kunde inte få tillgång till kurslitteratur, utan hennes familj fick högläsa böckerna för henne. Då bestämde han sig för att ta tag i frågan om tillgängliga format. Det händer något med en när man fullt ut förstår vad som behövs för att en läsare ska kunna tillgodogöra sig en bok, säger Kristin Nord, verksamhetsutvecklare på MTM.

Fakta om tillgänglighetsdirektivet

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet som ska börja gälla i svensk lag 2025 ställer tillgänglighetskrav på en rad produkter och tjänster, inom vitt skilda sektorer såsom transportsektorn, finansiella tjänster och bokbranschen. För bokbranschen kommer det att ställas krav på tillgänglighet för digitala böcker, läsplattor samt ändamålsenlig programvara för böcker – här ingår till exempel digitala abonnemangstjänster eller andra appar och läsprogram för digitala böcker. Även sajter för e-handel kommer att behöva uppfylla krav på tillgänglighet. Ett sådant krav är till exempel att en digital bok eller en digital tjänst ska kunna fungera tillsammans med ett hjälpmedel, såsom en skärmläsare, som en person använder för att få texten uppläst.

Tanken med direktivet är att läsare som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text ska kunna få tillgång till litteratur på samma villkor som alla andra. Istället för att vänta på att en särlösning produceras, ska läsaren kunna ta del av boken direkt när den ges ut. Läsarna kommer också att få tillgång till ett större utbud av titlar då man förutom den nationella utgivningen även ska kunna ta del av böcker som ges ut i andra EU-länder, på andra språk.

Idag är enligt uppskattningar enbart ungefär 10 procent av den internationella bokutgivningen tillgänglig för läsare.

Ett syfte med direktivet är att det ska finnas en välfungerande inre marknad där alla EU-länder har samma krav på tillgänglighet. 

Direktivet påverkar i första hand förlag med fler än 10 anställda och en omsättning på över 2 miljoner euro per år, då så kallade mikroföretag är undantagna.

Fakta om den digitala konferensen Include! 11 november

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) anordnar tillsammans med motsvarande myndigheter i Danmark, Norge, Finland och Island konferensen Include! Nordic Online Conference on Inclusive Publishing, den 11 november. Syftet med den digitala konferensen, som leds av Johanna Koljonen, är att öka kunskapen och medvetenheten om tillgänglig bokutgivning. Konferensen reder ut vad tillgänglighetsdirektivet innebär och lyfter framgångsrika exempel från aktörer inom olika områden. Internationella talare och experter inom området kommer att dela med sig av erfarenheter och kunskap.

Vad: Include! Nordic Online Conference on Inclusive Publishing
När: 11 november 2020 kl 9.30–15.00
Anmälan: NIPI:s hemsida

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter, främst relaterade till böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra alternativ för annonsering

sales@boktugg.se