Norstedts förlagsgrupp licensierar IT-systemet Mockingbird av Bonnierförlagen

Det är inte ofta Norstedts Förlagsgrupp kallar på hjälp från Bonnierförlagen. Men när det gällde ett nytt IT-system för redaktionellt arbete och försäljning föll valet på molntjänsten Mockingbird. Foto och montage: Boktugg.

Bonnierförlagen gör som Amazon – erbjuder en egenutvecklad molntjänst till konkurrenter. Norstedts förlagsgrupp är först att teckna ett licensavtal på Mockingbird som stöder förlagsprocesser både redaktionellt och försäljning.

─ Mockingbird har sedan vi startade utvecklingen bidragit till att våra förlagsprocesser bedrivs transparent, affärsmässigt och med fokus på användardriven utveckling. Vi ser stor potential i att fler förlag kan nyttja Mockingbird eftersom systemet är utvecklat och skräddarsytt för förlagsverksamhet. Med ännu fler användare som bidrar i det fortsatta utvecklingsarbetet kan vi utveckla och anpassa systemet efter marknadens behov, säger Sara Börsvik, vd på Bonnierförlagen, i ett pressmeddelande.

Mockingbird stödjer förlagsprocesser från att idén till en berättelse föds, via det redaktionella arbetet och produktion till kommunikation och försäljning. Nu tecknar Norstedts Förlagsgrupp avtal om att bli kund.

Så inleds pressmeddelandet från Bonnierförlagen. Mockingbird beskrivs som ett molnbaserat, fristående förlagssystem som fokuserar på användarvänlighet och integrering av information från olika system. Bland annat för att säkerställa att webbsajter och återförsäljarsystem har tillgång till relevant och aggregerad information från alla stadier i en berättelses livscykel.

Systemet används i princip av alla som arbetar inom ett förlag och är idag en naturlig del av förlagsprocessen inom Bonnierförlagen och Bonnier Books finska förlagsverksamheter. Mockingbird har utvecklats av Bonnierförlagen sedan 2015 och i samband med att systemet blir tillgängligt på licens bildas dotterbolaget Bonnier Publishing Software.

Det kan verka överraskande att den ”värsta” konkurrenten i form av Storytelägda Norstedts Förlagsgrupp blir första kunden. Samarbetet har föregåtts av en förstudie där särskilt fokus lagts på funktions- respektive konkurrensperspektiv samt andra legala aspekter.

─ Det blir mer och mer komplext att producera och distribuera ett verk i alla dess former idag, med Mockingbird får vi stöd för att jobba mer modernt och effektivt. Det finns inget liknande system på marknaden som kan möta våra behov. Norstedts Förlagsgrupp och Bonnierförlagen ska konkurrera om berättelserna, författarna och läsarna, inte om att ha bästa systemstödet, säger Eva Gedin, vd på Norstedts Förlagsgrupp, i samma pressmeddelande.

”Mockingbird effektiviserar utgivningsprocessen och underlättar för förlaget att förvalta värdefull information över längre tid. Systemet samlar all bokinformation på ett ställe, sedan kan den delas mellan avdelningar och med externa parter. Agil utveckling med löpande releaser skapar flexibilitet, vilket låter förlaget anpassa utgivningen i takt med exempelvis ändrade läsarbeteenden”, skriver det nystartade dotterbolaget Bonnier Publishing Software.

Det går att dra paralleller till Amazon som utvecklat en rad olika molntjänster som används av mängder av företag runtom i världen. Det svenska dotterbolaget Amazon Data Services Sweden AB omsatte exempelvis 907 Mkr 2019. Bonnierförlagen har dock inte valt Amazons S3 för sin molntjänst utan istället byggt den på en annan IT-jättes plattform – Microsoft Azure.

Några frågor till Anders Vendelvik, CIO, Bonnierförlagen

Uppdatering: Vi passade på att ställa några kompletterande frågor till Anders Vendelvik, CIO, Bonnierförlagen som jobbat med projektet för att höra lite om framtidsplanerna.

Hanterar Mockingbird även royaltyberäkningar åt förlagen?
– I kalkylen och i konceptmodulen kan man jobba med olika royaltymodeller, men royaltyn i sig sköts av Schillings ERP-system [Red. anm. Schilling är ett danskt bolag som byggt IT-system för förlag sedan 1990 och bland annat erbjuder moduler för royalty, rättighetshantering och författarportal].

Så ni valde att inte utveckla något eget royaltysystem?
– Det stämmer. Hos Bonnierförlagen hanterar Schilling Contracts, Rights och Royalties (CRR), Finans och order, lager och fakturering.

Är det integrerat mot andra system som används av bokbranschen som exempelvis Bokinfo, Axiell Media, Publit, distributörer? Hanterar det enbart meta-data eller även digitala ljud/eboksfiler/tryck-pdf:er?
– Mockingbird är integrerat mot Bokinfo gällande metadata och med både metadata och digitala filer mot digitala återförsäljare. Det gäller även Axiell och Speed Logistics via Schilling. Inköpsordrarna läggs dock upp i Mockingbird, samt i ERP-systemet Schilling. Tanken är dock att Mockingbird på sikt skall stödja fler ERP [Red. anm. Enterprise Resource Planning kallas ibland även affärssystem eller definieras som ”standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd”].

Kan systemet användas även av mindre förlag och vad är i så fall prislappen?
– Mockingbird skräddarsys och anpassas efter kundens behov, så kostnaden för licens beror på graden av anpassning som krävs, säger Anders Vendelvik.

Siktar ni på fler kunder i Sverige/Norden eller hoppas ni att Mockingbird blir en internationell plattform som kan säljas över hela världen? Vilka konkurrenter finns det i så fall?
– Eftersom vi bildat ett nytt bolag, Bonnierförlagen Publishing Software, så öppnar det upp för möjligheten att sälja till förlag som är intresserade. Vi gjorde en grundlig analys av redan existerande systemstöd inom detta område, där vi konstaterade att inget motsvarade våra förväntningar. Vi valde då (2015) att investera i utvecklingen av Mockingbird och utforma systemet efter verksamhetens behov med fokus på användarvänlighet och effektivitet.

Hur många utvecklare har ni som jobbar med systemet idag och hur ser planen ut framöver?
– I dagsläget arbetar fem utvecklare med Mockingbird, samt konsulter vid behov. Systemet utvecklas enligt en agil utvecklingsmodell där nya versioner släpps löpande, säger Anders Vendelvik..

Fakta Mockingbird

  • Product Lifecycle Management-system för förlag
  • Molnbaserad miljö som hostas i Microsoft Azure
  • AD-integration och standardinloggning
  • Responsiv single page-webbapplikation
  • Continuous delivery
  • Microservice-arkitektur
  • Byggd med React och .NET
Lär dig mer om bokbranschen!
Över 9000 personer prenumererar redan på Boktuggs nyhetsbrev. 1-2 gånger i veckan får du koll på nya trender, nya förlag, spännande författarskap och böcker. Bäst allt – det är helt kostnadsfritt. Missa inte nästa stora grej. Anmäl dig nu!
Prenumerera kostnadsfritt!
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL