Denna artikel sponsras av författare/förlag

De keltiska språkens historia samlad i ny bok av Karl Basilier

Karl Basilier, språknörd och författare. Foto: Privat

I boken Kelter – motspelare i medieskugga fördjupar sig Karl Basilier i de keltiska språkens och talarnas historia – en bred översikt utan tidigare motstycke på svenska.

– Kelterna representerar Västeuropas minst kända, men en gång största språkgrupp, slår Karl Basilier fast.

Han har ägnat tio år åt att skriva en översikt som helt saknats på svenska över de keltiska språkens och språkbärarnas historia. Kelter – motspelare i medieskugga är hans första bok, och målet är att nå ut till de som är intresserade av kulturhistoria i allmänhet och de keltiska språken i synnerhet. 

– Mitt intresse för språkhistoria har nog med mitt arv att göra, jag är barn till två språklärare. Men det dröjde till vuxen ålder innan jag kom in i det på allvar, och då var det särskilt jämförande språkkunskap som intresserade mig. Det är svårt att komma in i språkvetenskapen, men när man väl har gjort det är det dels kul som tankesport, dels är det fascinerande hur språkhistoriska frågor speglar hur vanligt folk har levt och visar en annan historieskrivning än den typiska om kungar och krig, säger Karl.

Särskilt de europeiska språken och deras långa historiska bakgrund väckte Karls intresse, och han upptäckte att det fanns mycket lite skrivet och dokumenterat om den keltiska gruppen.

– Kelterna är ett slags styvbarn, de hamnar jämt vid sidan om. Jag hittade nästan ingenting att läsa om de keltiska språken. Detta trots att de var en väldigt stor del av Europas kulturhistoriska förflutna och de dominerande språken i Västeuropa ett par tusen år tillbaka. Den introduktion till ämnet som jag själv hade velat läsa fanns inte.

Titeln Kelter – motspelare i medieskugga syftar till kelternas undanskymda plats i historien; det var hela tiden motståndarna som berättade om dem, och bilden av deras historia är formad genom de romerska och brittiska imperierna.

– Det är lite mystiskt att det har blivit så, trots att språken fanns mitt i Västeuropa. Men språken blev överkörda av grannspråk och dog i princip ut. Om det lilla som finns kvar får jag med rätta säga att det inte är enkelt. Språken har också ett anseende som väldigt svåra, och det är få forskare som har sysslat med dem.

Till de keltiska språken hör nutidens iriska, kymriska, skotsk gaeliska, manx, bretonska och korniska. Av dessa är två återupplivade och två relativt starka: iriskan (Irland) och kymriskan eller walesiskan (Wales). Även bretonska och gaeliska talas av små grupper i Frankrike och Skottland. Bland personnamn och geografiska namn återfinns dock gott om spår av de andra språken.

Gedigen research ligger till grund för boken, och Karl har läst det mesta som finns att läsa på nätet inklusive källtexter. Samtidigt är boken skriven på ett lättillgängligt sätt, och läsaren behöver inga särskilda förkunskaper. Karl beskriver det som att han skriver så som han skulle berätta för en kompis, enkelt men ändå seriöst.

– Som den bra guiden vid den gamla ruinen som förstår att många i publiken inte är insatta i ämnet. Om berättaren tycker att ämnet är roligt brukar det också vara roligt att höra på. Men jag berättar inte en massa påhitt eller sensationer för det.

I första hand riktar sig boken till ungdomar och vuxna som är allmänintresserade och tycker att kelter och språk är intressant. 

– Men jag hoppas också att fackfolk kan finna det intressant att jag gjort en så bred översikt, för det vågar ingen fackman göra. Min genomgång är trots allt unik. Samtidigt vill jag göra vad jag kan för att hjälpa ett litet humanistiskt ämne i en svår tid.

Till innehållet hör både språk och historia om alla de större keltiska språken och de grupper som talade dem, samt det elementära inom arkeologi som också finns med på ett hörn.

– Jag skrev boken för att det kändes som att den ville bli skriven. Vad jag kan se är det den första svenskspråkiga översikten över kelter i bokform på 137 år. Och även om ämnet är lite nischat så är intresset i Sverige med nordiska grannländer större än den siffran antyder, säger Karl.

En person som har spelat en stor roll i bokens tillkomst och bidrog med värdefull respons längs vägen är Karls mamma, i egenskap av litterärt intresserad språkvetare.

– Jag fick konstruktiv kritik och nu flera år efter hennes bortgång missade jag både tack och tillägnan till henne i boken, så det är hög tid att nämna hennes avgörande hjälp och uppmuntran, säger Karl.

Om författaren

Karl Basilier är född 1950 och har efter en fil dr i biologi arbetat som systemutvecklare. Ett livslångt intresse för språkhistoria har han de senaste tio åren ägnat åt de keltiska språken, lika legendomspunna som sina talare. Han har studerat jämförande språkvetenskap och forniriska på grundnivå vid Uppsala universitet.

Kelter - motspelare i medieskugga : en bok om de keltiska språken och deras bärare

Kelter - motspelare i medieskugga : en bok om de keltiska språken och deras bärare
Författare
Förlag Karl Basilier
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor546
Vikt865 gr
Utgiven2020-06-15
SABFn
ISBN 9789189161801
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Västeuropas minst kända, men en gång största grupp av språk. Talare som kom i vägen för nya stormakter och fick en undanskymd plats i historien: * walesare – arvtagare till antika britter * korner och bretoner vid Kanalen * irer och skotska högländare – de gaeliska folken * galler och keltiberer – motståndare till det antika Rom Boken ger en lättsam presentation av dem alla.
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter, främst relaterade till böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra alternativ för annonsering

sales@boktugg.se