Åsa Norlund får Svenska Akademiens bibliotekariepris 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åsa Norlund, Tullängsgymnasiets bibliotek i Örebro, sitt bibliotekariepris för år 2020. Foto: Elin Ek Mälman.

Åsa Norlund, Tullängsgymnasiets bibliotek i Örebro, tilldelas Svenska Akademiens bibliotekariepris 2020 för ”en kreativ, lustfylld och inkluderande skolbiblioteksverksamhet”.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit Peter Björkman (2017), Elisabeth Skog (2018) och Gunnel Furuland (2019). Beloppet är 50 000 kronor till pristagaren och 30 000 kronor till dennas arbetsplats.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten
och motiveringen lyder:
Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2020 tilldelas Åsa Norlund, Tullängsgymnasiets bibliotek, för en kreativ, lustfylld och inkluderande skolbiblioteksverksamhet i vilken elevers möte med skönlitteraturen står i centrum, oavsett tidigare läsvana.

Åsa Norlund är sedan tretton år tillbaka skolbibliotekarie vid Tullängsgymnasiets bibliotek i Örebro. Hon har litteraturvetenskaplig bakgrund och har i sin roll som skolbibliotekarie arbetat mycket aktivt med litteraturförmedling – så pass aktivt att skolledningen ifjol tog det ovanliga beslutet att anställa ytterligare en bibliotekarie för att förstärka den påbörjade linjen, skriver Svenska Akademien i ett pressmeddelande.

Utöver att skapa en kreativ och välkomnande miljö har Åsa Norlund bland annat infört bokcaféer i vilka såväl klassiker som nyskriven litteratur diskuteras med eleverna. Hon har också varit drivande i projektet ”16-årsboken”, ett projekt som syftar till att främja ungdomars läsande och som avslutas med att författaren själv besöker skolan. Projektet ifråga har även kommit att spridas till andra städer.

Utöver detta kan nämnas projektet ”book crossing” som går ut på att gömma böcker och låta eleverna leta upp dem samt det läsinspirerande Instagramkontot Tubblan. Dessutom driver Åsa Norlund en bokklubb för personalen på skolan.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.