Fråga Boktugg: Gäller upphovsrätt för boktitlar?

Har du en fråga om bokbranschen? Skriv till tips@boktugg.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

Fråga: För några år sedan skrev jag en bok som fortfarande finns ute till försäljning. Nu har ett annat förlag släppt en bok med samma titel som min. Får man verkligen göra så? Har jag inte upphovsrätt till hela mitt verk?

Svar: Du har upphovsrätt till ditt verk, men det betyder inte att din boktitel automatiskt är skyddad. Allt beror på hur pass originell titeln är. I vissa fall omfattas även titeln av upphovsrätt, men då krävs det att titeln i sig uppnår kraven för verkshöjd. Det finns inga konkreta riktlinjer, men en kvalificerad gissning är att en titel som Harry Potter och fången från Azkaban inte kan plockas upp av någon annan utan att det räknas som upphovsrättsintrång. 

Alla boktitlar omfattas dock av ett så kallat titelskydd (som är en del av upphovsrättslagen). Enligt lagen om titelskydd får inte litterära eller konstnärliga verk göras tillgängliga för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman. Titelskyddet erhålls automatiskt och fortsätter gälla även när upphovsrätten har gått ut.

Var gränsen går för när två verk kan förväxlas med varandra är en tolkningsfråga i varje enskilt fall. Om böckerna är utgivna i olika genrer eller för olika målgrupper betraktas risken inte som särskilt stor. Generellt kan sägas att en titel med beskrivande karaktär eller som består av ett vanligt förekommande uttryck eller liknande, har ett svagare skydd. Förväxlingsrisken anses dessutom ofta minska när verket blir äldre.

Boktitlar, serienamn, namn på karaktärer eller fiktiva platser och så vidare kan också registreras som varumärken – under förutsättning att de är unika (läs mer hos Patent- och registreringsverket).

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.