Debatt – Crister Mattsson: Vem är Författarförbundet till för?

Crister Mattsson. Foto: Privat

Författaren Crister Mattsson har skrivit flera böcker men nekades ändå inträde i Författarförbundet utan motivering. Han ifrågasätter i ett öppet brev om det verkligen är rätt att hindra författare från att bli medlemmar.

Den sista tidens debatt har fått mig att fundera på vem Författarförbundet egentligen är till för.

Jag har ganska så stor erfarenhet av föreningsliv och anser att det främjar såväl de enskilda medlemmarna som organisationen och dess verksamhet.

Under de senaste 10 åren har jag varit verksam som forskare och medverkat i och skrivit ett stort antal studier. Främst om ICT och samhällsutvecklingen, som rådgivare till offentliga organisationer som Oecd och EU samt svenska kommuner och regioner. Har även deltagit i studier om media.

Wikipedia: En författare är en person som skriver texter, såsom romaner, noveller och artiklar. Med författare avses i första hand skribenter som skriver skönlitteratur enligt Svenska Akademiens ordbok; Utöver att beteckna upphovsmannaskapet till alla slags skrifter, används ordet författare numera även för yrket att skriva böcker som noveller, romaner och facklitteratur. För andra genrer finns andra yrkesbeteckningar: lyrik (poet, diktare, lyriker), dramatik (dramatiker), kåserier (kåsör), krönikor (krönikör), nyhetsartiklar (journalist, reporter) och tecknade serier (serieskapare, serieförfattare).

För att bli medlem i Sveriges Författarförbund krävs att man givit ut minst två böcker, och liknande inträdeskrav finns för motsvarande organisationer i andra länder.

Efter att ha skrivit flera böcker som givits ut på eget förlag ansökte jag om medlemskap i Sveriges Författarförbund. De tog lång tid på sig att behandla min ansökan, bland annat ville de ha fysiska exemplar?

Jag reste till Stockholm och överlämnade böckerna, trots att de finns att köpa i bokhandeln och på nätet. Till min förvåning avslogs ansökan utan motivering.

När jag kontaktade förbundet sa de att de inte behövde motivera sin bedömning och jag tolkade tjänstemannen som att det var en kvalitetsbedömning.

Nu blev jag både fundersam och bekymrad. Förbundet bedömer alltså andra författare innan de godkänner medlemskapet.

Jag anser att det är viktigt att tillhöra en branschorganisation för att kunna få bistånd i juridiska frågor och liknande.

Jag har varit med att starta flera både kommersiella som ideella föreningar. Jag har suttit i många styrelser och anser det som viktigt att organisera sig.

I Sverige skyddas föreningsfriheten i grundlagen Regeringsformen:
Enligt 2 kap 24§ andra stycket får föreningsfriheten begränsas endast när det gäller ”sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.” Enligt 2 kap 25 § får särskilda begränsningar göras för andra än svenska medborgare i riket.

I mitt liv har jag flera gånger insett hur viktig denna rättighet är och vilken nytta den kan göra.

Jag har också genom mina verksamheter kommit att inse hur viktig yttrandefriheten är:

Wikipedia: Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: ”Var och en har rätt till […] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (se Artikel 19). Yttrandefrihet regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer.

Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. I alla rättsstater, även de som klassas som demokratiska, finns det dock begränsningar för yttrandefriheten, varierande mellan olika länder. Till exempel har de flesta länder förbjudit hot om våld, och program mot mobbning (som även omfattar ord) finns. Även den som avslöjar militära hemligheter kan ofta straffas.( -). Lagar mot förtal, olaga hot, spridande av konfidentiella material (militära hemligheter, sjukhusjournaler) samt uppvigling (t.ex. genom att, som ett ofta repeterat exempel säger, ljuga om att en fara föreligger i en stor folkmassa) är ofta reglerat i så gott som alla länder, medan förhandsgranskning genom censur numera är mycket begränsad.

Det är med stor förvåning som jag nu har insett att den organisation som borde försvara det fria ordet nu istället utövar censur. Är förbundets medlemmar medvetna om detta?

Efter en viss skriftväxling där föreningen sa att jag kan överklaga det omotiverade beslutet och det kan behandlas senare eller nästa år, så meddelade jag att jag nu inte längre vill vara medlem. Dock anser jag att beslutet är ett brott både mot föreningsrätten och yttrandefriheten.

På senare tid har det i flera artiklar förekommit märkliga yttranden från föreningen, som jag  anser är rent fientliga.

Jag vill därför med detta öppna brev till branschen och särskilt författarna ställa frågor om de är medvetna om förhållandena.

Med någorlunda vänlighet

Crister Mattsson
Författare till ett flertal böcker, både faktaböcker och romaner samt medverkat i ett stort antal utredningar   

info@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.